Langattomien Teknologioiden Asiantuntija-Alueet Yhteistyössä

European Wireless ICT Smart Specialisation Partnership

Hankkeen avulla koordinoidaan eurooppalaisten langattomien teknologioiden edelläkävijäalueiden ja alueiden asiantuntijoiden verkoston yhteistyötä, osana Pohjois-Pohjanmaan ja Oulun yliopiston edunvalvontaa ja markkinointia EU:ssa. Yhteistyössä valmistellaan digitalisaatiota ja langattomia teknologioita hyödyntäviä yhteistyöhankkeita, joihin haetaan merkittäviä EU-rahoituksia.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rahoituksen määrä

138 286 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Liaison Manager
    Mika Rantakokko

Projektin kuvaus

Euroopan komissio on hyväksynyt uuden älykkään erikoistumisen kumppanuuden teemassa langaton ICT. Yhteistyöverkosto on aloitettu Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan liiton aloitteesta. Muita kumppanuuteen sitoutuneita alueita ovat Norrbotten Ruotsista, Pohjois-Prabant Alankomaista, Flanders Belgiasta, Lombardia Italiasta, Wielkopolska Puolasta, Länsi-Kreikka Kreikasta, Katalonia Espanjasta ja Pohjois-Savo Suomesta. Keskustelut useiden muiden alueiden liittymisestä ovat käynnissä.

Kumppanuuden tavoitteena on mahdollistaa Euroopan johtoasema langattomien 5G / 6G teknologioiden kehittämisessä, käyttöönotossa ja tuotteistamisessa. Erityisesti kumppanuus keskittyy terveyden, uudistuvan ja kestävän teollisuuden, autonomisten ajoneuvojen ja älykkäiden kaupunkiympäristöjen ja alueiden langattomien teknologiaratkaisujen kehittämiseen. Kumppanuudessa rakennetaan yhteistyötä ja kasvatetaan alueellisia ja alueiden yritysten yhteisiä investointeja.

Kumppanuushanke on osa Pohjois-Pohjanmaan ja Oulun yliopiston edunvalvontaa ja markkinointia EU:ssa ja sen avulla edistetään yritysten digitalisaatiota ja elinkeinoelämän koronasta toipumista. Hanke toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan Koronatoimenpidesuunnitelmaa, pääpainopisteenä digitalisaatiota ja liiketoimintaa edistävät toimenpiteet.

Hanke jalkauttaa Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaa. Hankkeen myötä toteutettavassa yhteistyössä tunnistetaan parhaita toimintamalleja eri puolelta Eurooppaa ja valmistellaan digitalisaatiota ja langattomia teknologioita hyödyntäviä yhteistyöhankkeita, joihin tullaan hakemaan merkittäviä EU-rahoituksia. Toteutuessaan nämä yhteishankkeet tuovat alueelle uutta osaamista ja TKI-kyvykkyyttä sekä parantavat Oulun entisestään vahvaa asemaa langattomien teknologioiden kehittäjänä ja hyödyntäjänä. Toiminta linkittyy myös Oulun innovaatioallianssiin, ja siellä erityisesti tulevaisuuden tietoverkot kärkiohjelmaan. Kumppanuuden avulla edistetään Oulun Innovaatioallianssin kansainvälistä hanketoimintaa ja markkinointia.

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Oulun yliopisto koordinoivat eurooppalaista verkostoa, yhteistyössä Norrbottenin ja Luulajan teknisen yliopiston kanssa. Hankerahoituksella yliopisto palkkaa koordinaattorin yhteistyön valmisteluun, koordinaatioon ja markkinointiin sekä linkittämään toimintaa maakunnan ja yliopiston tekemään kehitystyöhön.

Projektin toimenpiteet

Partnership koordinaatioon ja yhteistyön hankkeistamiseen liittyen järjestetään työpajoja eri partnerialueilla. Fyysisiä tapaamisia järjestetään (koronatilanteen niin mahdollistaessa) työn aloituksen yhteydessä valittavien yhteistyöteemojen, rahoitushakuaikataulujen ja eri alueilla järjestettävien muiden tapahtumien aikataulut huomioiden. Oletuksena on, että koronatilanne paranee syksyn 2021 aikana siten, että fyysisiä tapaamisia voidaan järjestää 2022 alusta lähtien. Työ aloitetaan virtuaalisilla sessioilla keväästä 2021 lähtien.

Älykkään erikoistumisen EU-tason koordinaatioon liittyen osallistutaan komission järjestämiin koordinaatiokokouksiin, joita järjestetään komission toimesta Brysselissä. Verkostoa markkinoidaan komission eri pääosastoille, Alueiden komitealle, Euroopan parlamentille ja yhteistyötä edistäville organisaatioille järjestettävissä tapaamisissa Brysselissä.

Verkostoyhteistyön koordinaatiotehtävät (yhteistyössä muiden partnershippiä koordinoivien kanssa)

- Yhteistyötahojen osaamisen ja roolien määrittely (kevät 2021)

- Yhteistyöteemojen valinta, jotka hyödyttävät langattoman tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksien pilotointia ja käyttöä liiketoiminnan kehittämiseen (vaiheistetusti, ensimmäinen kierros kevät 2021, sen jälkeen huomioiden rahoitusohjelmien aikataulut)

- Yhteistyössä kehitettävien hankkeiden rahoitusmahdollisuuksien tunnistaminen ja valinta (2021)

- Valittujen kehittämishankkeiden valmistelun ja toteutuksen tuki yhteistyöhön, tarvittavien workshoppien/kokousten valmisteluissa avustaminen, sekä hankkeiden lobbaus ja muu esilläpitäminen rahoittajien suuntaan)

- Kumppanuuden tuloksellisuuden seuranta ja arvionti

- Yhteistyömallin ja -prosessien edelleenkehittäminen, saatujen kokemusten perusteella (syksy 2022)

Projektin tulokset

Alueiden välisellä yhteistyöllä tunnistetaan, suunnitellaan ja toteutetaan investointi- ja kehitysprojekteja sekä tuetaan teollisuutta investoimaan uuteen langattomaan tekniikkaan, joka lisää niiden tuottavuutta. Projekteihin liittyen verkostossa tunnistetaan täydentävä asiantuntemus ja linkitetään asiantuntemus tarvittavan tutkimuksen toteuttamiseen ja uusien innovaatioiden luomiseen. Yhteistyöllä tunnistetaan myös kohteet, joissa langatonta tieto- ja viestintätekniikkaa sekä alueiden välisiä arvoketjuja voidaan käyttää teollisuuden ja palvelujen nykyaikaistamiseen, tuloksena uudet tuotteet/innovatiot. Verkoston avulla pyritään myös edistämään innovaatioiden kehittämisessä tarvittavien testiympäristöjen yhteistyötä.

Hankkeen avulla parannetaan Pohjois-Pohjanmaan kansainvälistä näkyvyyttä langattomien tieto- ja viestintäteknologioiden huippuosaajana. Pitkällä aikavälillä toimenpiteet ovat parantamassa maakunnan elinvoimaa ja sen yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.