LappiSat

LappiSat-satelliittikeskus – Erityisosaaminen ja tekninen toteutus avaruustoiminnalle, -tieteelle ja -tekniikalle

Tässä hankkeessa rakennetaan Lapin ensimmäinen satelliitti sekä luodaan Lappiin osaamiskeskittymä nopeasti kasvavalle avaruusteknologian alalle. Uusia osaajia on tarkoitus kasvattaa eritoten paikallisesti. Hankkeen toteuttaa SGO, Lapin yliopisto, Lapin AMK sekä Oulun yliopiston tutkijat. Pitkän aikavälin tavoitteena on aloittaa LappiSat-ohjelma.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto / Lapin liitto
Sodankylän geofysiikan observatorio
Oulun yliopisto

Rahoituksen määrä

3 219 851 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yksikkö ja tiedekunta

Projektin kuvaus

Sodankylän geofysiikan observatoriolla (SGO) on yli satavuotinen historia revontulien ja niihin liittyvien lähiavaruuden magneettisten vaihteluiden tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen tieteellinen ja Lapin tapauksessa kaupallinen merkittävyys on tunnettu pitkään.

Viime vuosina myös sen yhteiskunnallinen merkittävyys on alettu ymmärtää aiempaa syvemmin. Auringon magneettisen aktiivisuuden aiheuttamat avaruusmyrskyt tunnustetaan yhdeksi merkittävimmistä maatamme koskevista kansallisista riskeistä, kuten on julkaistu vuoden 2015 Sisäministeriön sisäisen turvallisuuden kansallisessa riskiarviossa sekä 2021 päivitetyssä Lapin alueellisessa riskiarviossa.

Suomen tuore satelliittiosaaminen on mahdollistanut viime vuosien aikana maamme ensimmäiset satelliitit, uutta yritystoimintaa sekä Suomen kehittymisen avaruusosaajavaltiona. Tämän johdosta luotiin Suomeen laki avaruustoiminnasta, jossa määritellään mm. avaruusesineen lähettäminen avaruuteen ja sen operointi.

Suomen satelliittiosaaminen on nykyisin keskittynyt eteläiseen Suomeen. Toteutuneiden hankkeiden pohjalta on syntynyt satelliittialan yrityksiä, jotka kykenevät tarjoamaan avaruustoiminnan teknisiä ratkaisuja laajenevalle asiakaskunnalle.

SGO:lle vuonna 2020 palkatun osaajajoukon johdolla on mahdollista viedä lappilainen avaruusosaaminen uudelle tasolle aloittamalla lappilaiset avaruusmissiot Lapin ensimmäisillä satelliiteilla. Tavoite on tarjota ratkaisuja, jotka hyödyttävät Lappia, Suomea ja lopulta koko maailmaa.

Hanketavoitteet:

  1. Projektissa rakennetaan Lapin ensimmäinen satelliitti LappiSat-1. Satelliitin tieteellisenä hyötykuormana on revontulia ja lähiavaruuden magneettisia muutoksia havainnoivia instrumentteja, jotka suunnitellaan ja rakennetaan pääosin SGO:lla, hyödyntäen observatorion pitkällistä mittalaiteosaamista.
  2. Lappiin luodaan osaamiskeskittymän nopeasti kasvavalle avaruusteknologian alalle. LappiSat-1 -hankkeessa Lapin AMK:n opiskelijat pääsevät osallistumaan kehitystyöhön ja hyödyntämään tehtyä työtä opinnäytteinä. Ostopalveluissa suositaan mahdollisuuksien mukaan lappilaisia toimijoita.
  3. Pitkän aikavälin tavoite on aloittaa LappiSat-ohjelma. Ensimmäistä satelliittia seuraa useampi Maan kiertoradan satelliitti entistä kehittyneemmillä instrumenteilla varustettuina. Lähitulevaisuudessa on myös mahdollista rakentaa LappiSat-ohjelman pohjalta geofysikaalisia instrumentteja, jotka voivat lentää muiden satelliittien tai luotaimien mukana esimerkiksi Kuuhun, asteroideille ja lähiplaneetoille.

Yhteyshenkilöt

Sodankylän Geofysiikan Observatorio

Projektivastaava
Jouni Envall
jouni.envall@oulu.fi

Tiedevastaava
Eija Tanskanen
eija.tanskanen@oulu.fi

Projektikoordinaattori
Maarit Keskinen
maarit.k.keskinen@oulu.fi