Luonnontuotealan ekosysteemi itäiseen Suomeen

Hanke tuo itäisen Suomen luonnontuotealan kehittäjät ja yritykset yhteen konkreettista yhteistyötä tekeväksi ekosysteemiksi.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

357 321 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Luonto ja luonnontuotteet ovat itäisen Suomen elinvoimalle merkityksellisiä. Itäisen Suomen maakunnissa sijaitsee noin 65 % Suomen luonnontuoteyrityksistä. Itä-Suomen, Oulun, Kainuun ja Lapin alueilta kauppaan tulevien luonnon marjojen määrä on 60 % koko Suomessa kauppaan tulevista luonnonmarjoista. Luonnontuotealalla on iso jatkokehittämisen mahdollisuus. Itäisessä Suomessa on myös paljon alan osaamista, mutta se on hajallaan ja kehittämistä tehdään yksittäisten maakuntien hankkeilla. Tämä hanke tuo itäisen Suomen luonnontuotealan kehittäjät ja yritykset yhteen konkreettista yhteistyötä tekeväksi ekosysteemiksi.

Osaamisen, kehittämispalvelujen ja teknologioiden saatavuutta yrityksille edistetään järjestämällä kehitystoimijat ja palvelutarjonnat kehitysalustoiksi, joista yrityksille on helppo tiedottaa ja joiden myötä myös TKI-toimijat voivat rakentaa yhteistyökäytänteitä. Hanke kartoittaa myös tutkimus- ja kehitystarpeita, sekä vastaa niistä kaikkein kiireellisimpiin. Muita tarpeita varten haetaan ekosysteemin toimijoiden kanssa jatkohankkeita, joissa pystytään tekemään laajempia tutkimuksia tai kehitystyötä. Jo tässäkin hankkeessa itäisestä Suomesta puuttuvan osaamisen saatavuutta kartoitetaan muualta Suomesta ja lähialueiden maista. Hankkeessa edistetään kotimaisen raaka-aineen keräämistä kiireellisillä kehitystoimenpiteillä, tutkimuksilla, demonstraatioilla ja menetelmien validoinneilla. Suoramyyntiä poimijoilta pienille hyödyntäjäyrityksille ja ammattikeittiöille edistetään, mustikan laatuhäiriön, ns. savipuolisuuden, syitä ja ennakointia selvitetään ja tiettyjen arvoaineiden analytiikan saatavuutta parannetaan. Lisäksi hankkeessa edistetään luonnontuote- ja matkailualan yhteistyötä ja nimisuojan hakemista.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat työpaketteihin:

TP 1 Ekosysteemi ja kehitysalustat

TP2: Kotimaisen keräämisen edistäminen

TP3: Luonnontuotteet alueidensa vahvuuksina

TP4: Tutkimus- ja kehitystarpeet, kartoittaminen ja vastaaminen akuutteihin tarpeisiin

TP5: Tutkimus- ja kehitystarpeisiin vastaaminen hankesuunnittelulla

TP6: Hankkeen hallinto, yleinen tiedottaminen ja yleiset verkottumistoimenpiteet

Hankkeen päätoteuttaja on Kajaanin yliopistokeskuksessa toimiva Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö. Osatoteuttajia ovat Arktiset Aromit Oy, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Luonnonvarakeskus.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.1.2024 – 31.7.2026 ja kokonaiskustannusarvio kaikkien toteuttajien kesken on 749 906 €, josta Itäisen Suomen elinvoiman vahvistaminen EAKR-rahoituksen osuus on yhteensä 599 922 € (80 %). Oulun yliopiston osuus hankkeesta on 357 321 €, josta EAKR-rahoitusta 285 855 €.