Lypsykarjojen vaihtoehtoiset kuivitusratkaisut

Lypsykarjojen vaihtoehtoiset kuivitusratkaisut -hankkeen tavoitteena on löytää kuivikevaihtoehtoja turpeella ja tuottaa monipuolinen, puolueeton tietopaketti lypsykarjojen kuivikevalintojen tueksi.

Rahoittajat

Lehmiä laitumella

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Useita rahoittajia

Projektin rahoittaja

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Rahoituksen määrä

198 137 EUR

Projektin koordinaattori

Savonia-ammattikorkeakoulu

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Projektin kuvaus

Suomen JTF-suunnitelman tavoitteena on puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä ja luopua käytöstä kokonaan pidemmällä aikavälillä. Tämän seurauksena lypsykarjojen kuivikkeena nykyisin enimmäkseen käytettyjen turpeen sekä kutterin ja purun saatavuus tulee heikkenemään merkittävästi tulevaisuudessa ja nostamaan kuivituksen hintaa.

Kuivitus on lypsykarjoissa merkittävä eläinten hyvinvointi- ja elintarviketurvallisuustekijä ja kuiviketta tarvitaan tiloilla päivittäin. Kuivikevalinnoissa on huomioitava kuivikkeen imukyky, vaikutukset eläinten terveyteen, hyvinvointiin, elintarviketurvallisuuteen ja navetassa työskentelevien ihmisten terveyteen sekä kuivikkeiden sopivuus ja käytettävyys navetoissa. Lisäksi kuivikkeen on oltava taloudellista ja ympäristön kannalta kestävää käyttää.

Hankkeen tavoitteena on löytää valitut kriteerit täyttäviä kuivikevaihtoehtoja ja tuottaa monipuolinen, puolueeton tietopaketti lypsykarjojen kuivikevalintojen tueksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa toteutetaan laaja mittaus- ja selvitystyö eri organisaatioiden yhteistyönä. Hankkeessa:

  1. Kartoitetaan terveellisiä, turvallisia ja kestävästi tuotettuja kuivikkeita turpeen tilalle.
  2. Selvitetään eri kuivikkeiden ominaisuuksia monialaisesti eläinten, ihmisten ja ympäristön näkökulmasta.
  3. Huomioidaan kartoitustyössä kuivikkeiden talous- ja ympäristövaikutukset.
  4. Selvitetään, miten kuivitus pitää huomioida rakennusten suunnittelussa ja toiminnallisuudessa sekä navetan päivittäisissä työtehtävissä.

Mittaustekniikan yksikkö vastaa hankkeessa navetan olosuhteiden ja kuivikkeiden laadun seurannasta eri navettaolosuhteissa. Hankkeen päätoteuttajana on Savonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Oulun yliopiston mittaustekniikanyksikön lisäksi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Luonnonvarakeskus, Oulun ammattikorkeakoulu, Työtehoseura ja Työterveyslaitos.