Maisterikoulutusta Kainuuseen (YlaKa) -hanke

Hankkeessa tehdään selvitys siitä mitkä ovat mahdollisuudet jatkossa käynnistää työelämän tarpeita vastaavia, yliopistotasoisia muuntokoulutusohjelmia Kainuussa sekä kehittää opintopolkuja KAMK:n koulutuksesta KYK:n yhteistyöyliopistojen organisoimiin Kainuussa toteutettaviin tutkintoon johtaviin yliopistokoulutuksiin.Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Kainuun liitto

Rahoituksen määrä

125 000 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin kuvaus

Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston (OY), Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Kajaanin yliopistokeskuksen (KYK) kesken. Hankkeessa kontaktoidaan Suomen muita yliopistokeskuksia sekä KYK:n yhteistyöyliopistoja.

Projektin toimenpiteet

Oulun yliopisto koordinoi selvityshanketta, jonka osatotuettajana on KAMK. Hankkeen toimia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä KAMK:n kanssa.

Hankkeessa toteutetaan selvitys, jonka tarkoituksena on kartoittaa ja pyrkiä luomaan pohjaa yliopistotasoiselle Kainuun koulutusmallille.

Hankkeessa koostetaan osuuksia, joissa:
- Koostetaan suomalaisten alueellisten yliopistokeskusten tämänhetkistä toimintaa,
- Kuvataan verkko-opintojen hyödyntämismahdollisuuksia,
- Valitulle koulutusalalle suunniteltu koulutuspolku ammattikorkeakouluopinnoista yliopisto-opintoihin ja
- Selvitetään kaksoistutkintomallin soveltuvuutta valitun koulutusalan osalta.

Yhteystiedot

Hankkeen projektipäällikkö

Hanna Huotari

hanna.huotari@oulu.fi

p. 050 4730422

Hankkeen toteuttajat