Majakka - digitalisaation työkalupakista eväät vähähiiliseen teollisuuteen

Majakka - digitalisaation työkalupakista eväät vähähiiliseen teollisuuteen -hankkeen tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiseksi.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

629 000 EUR

Projektin koordinaattori

Centria Kokkola

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Suomi on sitoutunut EU:n päätöksen mukaisesti vähentämään merkittävästi hiilipäästöjään seuraavien vuosikymmenten aikana. Teollisella toiminnalla on tähän varsin suuri merkitys, minkä vuoksi tuotantoprosessien vähähiilisyysnäkökulmaan tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi säätö- ja automaatiojärjestelmien avulla voidaan tuottaa yhä tasalaatuisempia tuotteita sekä minimoida energiaa ja raaka-aineita. Viime kädessä haasteet kulminoituvat yleensä mittaustiedon luotettavuuteen. Uudet mittausteknologiat voivat parantaa merkittävästi prosessien ymmärrystä, jolloin niitä voidaan ohjata entistä optimaalisimmissa olosuhteissa. Olemassa olevasta informaatiosta voidaan digitaalisten tiedonkäsittelymenetelmien avulla tuottaa myös uusia laskennallisia suureita. Hankkeessa demonstroidaan keskeisimpiä digitalisaatiomenetelmiä oppilaitosten tutkimusympäristöissä ja luodaan työkalupakki menetelmien jatkohyödyntämiseen. Tavoitteena on myös muodostaa digitalisaation osaamiskeskittymä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueille.