MarineCO2

MarineCO2-hankkeessa tuotetaan uutta tietoa uusiutuvien polttoaineiden vaikutuksista pakokaasujen koostumukseen sekä hiilidioksidin erotukseen, talteenottoon ja hyötykäyttöön. Hankkeessa tutkitaan ja pilotoidaan moottoriympäristöstä kerättävän hiilidioksidin hyödyntämistä polttoaineen valmistuksessa sekä pakokaasuissa olevien muiden haitallisten yhdisteiden konvertointia haitattomaan muotoon.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Rahoituksen määrä

592 150 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

MarineCO2 - Liikenteen uusiutuvat polttoaineet, CO2:n talteenotto ja konvertointi polttoaineiksi sekä muiden päästöjen hallinta polttomoottorin savukaasuista – Kehittämis- ja investointihanke

Teollisuuden ja liikenteen päästöjen hyötykäyttöön ja puhdistamiseen tarvitaan uutta teknologiaa, jotta päästöjen aiheuttamat ympäristövaikutukset pienenisivät, prosessien ympäristömyötäisyys parantuisi ja vihreä siirtymän toteutuminen helpottuisi. MarineCO2-hankkeessa tuotetaan uutta tietoa polttomoottoreissa käytettävien uusiutuvien polttoaineiden vaikutuksista pakokaasujen koostumukseen sekä pakokaasuissa olevan hiilidioksidin erotukseen, talteenottoon ja hyötykäyttöön, mutta myös muiden haitallisten yhdisteiden hallintaan liittyen. Hankkeessa tutkitaan moottoriympäristöstä kerättävän hiilidioksidin hyödyntämistä polttoaineen valmistuksessa sekä pakokaasuissa olevien muiden haitallisten yhdisteiden konvertointia haitattomaan muotoon. Tavoitteena on valita ja kehittää katalyyttejä pakokaasujen typen oksidien, ammoniakin ja metaanin poistoon, joita muodostuu mm. nestemäisten biopolttoaineiden, biokaasun, ja ammoniakin käytöstä polttomoottorien polttoaineina. Tavoitteena on liittää hiilidioksidin talteenotto- ja käyttölaitteisto (CCU-testausympäristö, CCU = Carbon Capture and Utilization) pilot-mittakaavan kaasumoottorin yhteyteen ja testata erotustekniikoita ja kehitettyjä katalyyttejä ko. ympäristössä. Tavoitteena on, että teknologia saatetaan hankkeen aikana TRL-tasolle 6, jolloin teknologian toimivuus on testattu pilot-mittakaavan reaaliympäristössä.

Hanke tarjoaa ratkaisuja olemassa olevalle teollisuudelle ja uusille yrityksille. Hanke tukee pk-sektorin uusien liiketoimintaideoiden syntymistä ja tarjoaa hiilidioksidin hyötykäytölle eri kohteissa vaihtoehtoisia ratkaisuja. Hanke tuottaa uusiutuvien polttoaineiden käyttöönottoon liittyviin päästöjen muutoksiin uusia ratkaisuja sekä hyötykäytön että poiston näkökulmista. Hankkeessa hyödynnettävä moottoriympäristö toimii alustana polttomoottoriteknologiaa hyödyntävien kohteiden päästöjen hyötykäytön ja hallinnan suunnittelussa.