Motivaatio hukassa - Miten oppimisen säätely rakentaa oppilaiden tahtoa oppia?

MotoR

Motivaatio oppia ja kehittyä on keskeistä opinnoissa menestymiselle ja hyvinvoinnille, mutta yhä harvempi yläkoulun oppilas on kiinnostunut oppimisesta. MotoR-hanke vastaa tähän haasteeseen tutkimalla, miten oppimisen säätely vaikuttaa yläkoulun oppilaiden motivaatioon lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - Akatemiahanke

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin kuvaus

Hanke tarjoaa uuden näkökulman oppimisen motivaatioon tarkastelemalla sitä yhtenä oppimisen taitojen osa-alueena, johon voi vaikuttaa ja jota voi säädellä. Tutkimus toteutetaan Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusryhmässä (LET Lab) Oulun Yliopistossa. Oppilaiden oppimista ja motivaatiota seurataan usean prosessinaikaisen aineistokanavan kautta kahden eri aineistonkeruun aikana. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä keinoja tukea oppilaiden motivaatiota ja oppimisen säätelytaitojen kehittymistä yläkoulun aikana. Hyvät oppimisen säätelytaidot auttavat nuoria ottamaan vastuuta omasta motivaatiosta ja tekemään vastuullisia tulevaisuuden valintoja.