Natural Future of Cosmetics

NaCos

Hankkeessa parannetaan luonnontuotealan yritysten alaan liittyvää tietämystä ja mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen koulutusten, vierailujen ja osaamisen siirron avulla, sekä lisätään luonnontuotteiden vaikuttavuutta osoittavien analyysipalvelujen saatavuutta Suomessa.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Rahoituksen määrä

73 427 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hanke on osa kolmen maan yhteistyönä toteutettavaa kokonaisuutta, jossa suomalaisena partnerina on Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö. Irlannista hankkeeseen osallistuu Shannon Applied Biotechnology Centre (ABC) ja Virosta Polli Horticultural Research Centre.

Kullakin partnerilla on rahoitus kotimaastaan. Hankkeen tavoitteena on tukea pienten luonnontuote- ja luonnonkosmetiikka-alan yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvua kansainvälisen osaamisen ja tiedon siirron avulla. Tavoitteena on parantaa yritysten ja alan yrittäjäksi aikovien tuotekehitykseen ja erityisesti tuotteiden laatuun liittyvää osaamista, lisätä yritysten välistä verkostoitumista kotimaassa ja kansainvälisesti (partnerimaiden välillä), sekä lisätä toimenpiteiden avulla yritysten kilpailukykyä ja edellytyksiä toimia kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeessa lisätään myös luonnontuotteiden vaikuttavuutta osoittavien analyysipalvelujen saatavuutta Suomessa. Hyödyllisiin vaikutuksiin liittyvät tutkimukset ovat erityisen tärkeitä tuotteiden kaupallistamisen ja yritysten kansainvälisille markkinoille pääsyn kannalta.

Hankkeen toimenpiteet muodostuvat tiedon ja teknologian siirrosta, jotka parantavat luonnontuotteiden laadun kehitystä ja kaupallistamismahdollisuuksia. Kaikissa toimenpiteissä huomioidaan yleisesti alan yritysten tarpeet ja yritykset osallistuvat kaikkien toimenpiteiden toteutukseen. Hankkeessa rakennetaan kansainvälinen palvelumalli luonnonkosmetiikan kehittämiseen liittyvien palvelujen tarjoamiseksi yrityksille, järjestetään kansainvälisiä vierailuja hankepartereiden luo sekä hankepartnereiden vierailuja Kainuuseen. Yrittäjille järjestetään koulutusta ja työpajoja muun muassa kosmetiikan lainsäädännöstä sekä esitellään luonnontuotealan tutkimus- ja yhteistyömahdollisuuksia. Mittaustekniikan yksikön laboratoriossa otetaan käyttöön yritystarpeiden määrittelemät soluviljelykokeet, joiden avulla voidaan todentaa luonnontuotteiden vaikuttavuutta.

Hanketta rahoittaa Oulujärvi Leader.

Linkit