OSAaValo – Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana

OSAaValo-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan valaistussuunnittelun koulutusta Suomeen ja tehdään valoon liittyvää kaupunki- ja liiketoimintamallikehitystä. Hankkeen puitteissa järjestettävät täydennyskoulutukset perehdyttävät laajasti ja monialaisesti niin arkkitehtuuri- kuin kaupunkivalaistuksen saloihin.
Valaistussuunnittelun koulutusta

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Projektin rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset
Oulun, Kuopion, Raahen ja Nivalan kaupungit
C2 Smartlight Oy, Barrisol Oy, Finland Lighting Savled Oy, Fagerhult Oy, Greenled Oy, Helvar Oy, Signify, Tehomet Oy
Oulun yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu

Rahoituksen määrä

686 730 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Valaistus vaikuttaa kokemukseemme kaikista ympäristöistä – niin ulko- kuin sisätiloista – usealla eri tasolla. Valaistus ja valo on näkemisen ja visuaalisen kokemuksen perusta. Suunnittelija rakentaa valon avulla ympäristön näkyväksi. Valaistuksen laatu vaikuttaa monella tasolla hyvinvointiin erilaisissa ympäristöissä – vireystiloihin, mielialoihin ja turvallisuuden tunteeseen. Valaistus vaikuttaa myös ratkaisevasti viihtymiseen ja toimimiseen erilaisissa ympäristöissä. Uudella valaistusteknologialla ja älykkäillä ratkaisuilla voidaan tukea hyvinvointia monin uusin tavoin, ja lisäksi säästää energiaa.

Kolmivuotisen OSAaValo-hankkeen päätavoitteena on kehittää ja käynnistää valaistussuunnittelun täydennyskoulutus Oulun yliopistossa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa. Osaamiselle on tarvetta, sillä valaistusteknologia on kehittynyt viime vuosina nopeasti. Hyvin suunniteltu valaistus voi auttaa jopa hillitsemään ilmastonmuutosta.

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen ohella myös tukea ja vahvistaa valaistusosaamisella osallistujakaupunkien elinvoimaisuutta, vetovoimaa ja yritystoimintaa kehittämällä liiketoimintamalleja sekä valoon liittyvää tapahtumatarjontaa ja pimeän ajan kaupunkiympäristöä. Näihin tavoitteisiin liittyen järjestetään työpajoja osallistujakaupungeissa (Oulu, Kuopio, Raahe ja Nivala) sekä kaupunkiorganisaatioille että valaistus-, tapahtuma- ja matkailualan yrityksille.

Lisätietoja: Henrika Pihalajaniemi, henrika.pihlajaniemi(at)oulu.fi

Lisätietoa

Hankkeen osatoteuttaja

Savonia-ammattikorkeakoulu