Painettava älykkyys turvallisen ruokaketjun mahdollistajana

PrintoFood

Painettava älykkyys turvallisen ruokaketjun mahdollistajana sekä osana uusia elintarviketeollisuuden automatisoituja valvonta- ja desinfiointijärjestelmiä.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

695 000 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Elintarvikeketju on yksi yhteiskunnan merkittävistä perustarpeita ylläpitävistä järjestelmistä, jonka toimivuus ja turvallisuus koskettaa käytännössä jokaista kuluttajaa. Monet ruokaketjun keskeiset peruspilarit ovat kehityksen murrosvaiheessa suurelta osin siksi, että turvallista ja terveellistä ruokaa pitää voida tuottaa entistä tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin. Yhtenä keskeisenä tekijänä tässä muutoksessa on ruokaketjun tehostamiseen ja automatisoimiseen liittyvän teknologian kehittäminen, johon tässä hankkeessa keskitytään. Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää painettuun älykkyyteen ja rakenteelliseen elektroniikkaan pohjautuvia teknologisia ratkaisuja (maatalouskoneen hytin jatkuva-aikainen desinfektointilaitteisto, kala-/lihatiskin jatkuva-aikainen desinfektointi sekä levän kasvatuskammio) joilla ruokaketjun turvallisuutta ja omavaraisuutta voitaisiin lisätä. Hankkeessa rakennetaan tutkimus- ja kehitysympäristöjä, jotka kykenevät tarjoamaan tarvittavaa suunnittelu-, valmistus- ja testausympäristön ruokaturvallisuuden parantamisen kannalta merkittävien teknologioiden ja tuotteiden kehittämiseksi kansainvälisille markkinoille. Lisäksi hanke synnyttää aiheeseen liittyvää uutta tieteellistä tietoa. Hankeosapuolet rakentavat teknologiakehitysympäristön, jossa on tutkimus- ja kehitystoiminnan kannalta oleellinen osaaminen ja kyvykkyys aina simulaatioista ja suunnittelusta kokonaisen järjestelmän valmistukseen ja testaukseen asti.

Toimintaympäristön kyvykkyys todennetaan kolmen teknologiaratkaisun sovelluskohtaisen demonstraattorin avulla, siten että kaikki tuotteistamisen kannalta keskeiset osa-alueet toteutetaan ja analysoidaan. Toimintaympäristön tuotannon ympäristösuorituskyky todennetaan ilmastovaikutuksien osalta elinkaariarviointia hyödyntäen. Hankkeen myötä Pohjois-Pohjanmaalle syntyy kansainvälisesti merkittävä painettavan älyn ja rakenteellisen elektroniikan osaamis- ja kehittämisympäristö, joka kykenee todennetusti kehittämään ruokaketjun eri aloille soveltuvaa teknologiaa sekä tuottamaan alan uusinta tietämystä ja osaamista. Samalla hanke lisää alueen näkyvyyttä ja tunnettuutta johtavana painettavan älykkyyden ekosysteeminä.