PAL - Nuorten elintapojen profilointi

PAL

Tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää 16 –vuotiaiden nuorten elintapaprofiileja, ennustavia tekijöitä ja niiden yhteyttä aikuisiän fyysiseen aktiivisuuteen ja teknologian viihdekäyttöön.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Juho Vainion säätiö

Rahoituksen määrä

30 000 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää 16 –vuotiaiden nuorten elintapaprofiileja, ennustavia tekijöitä ja niiden yhteyttä aikuisiän fyysiseen aktiivisuuteen ja teknologian viihdekäyttöön.

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa terveysriskissä olevien nuorten tunnistamiseen, jotta nuorten räätälöidyn terveysvalmennuksen kehittäminen mm. kouluissa ja kouluterveydenhuollossa olisi mahdollista.

Avainsanat: #terveyden edistäminen #elintavat #fyysinen aktiivisuus #digipelaaminen #nuoret #profilointi #digitalisaatio #lääke- ja terveystieteet #hoitotiede

Yhteistyökumppanit

Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986