PITHIA-NRF hanke

Plasmasphere Ionosphere Thermosphere Integrated Research Environment and Access services: a Network of Research Facilities

PITHIA-projektin tavoitteena on rakentaa Eurooppaan tieteellinen hajautettujen infrastruktuurien verkosto, joka yhdistää havaintoja ionosfääristä, termosfääristä ja plasmasfääristä hyödyntäen olemassa olevien havaintoasemien datoja, analyysityökaluja ja malleja.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Horisontti 2020

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yksikkö ja tiedekunta

Projektin kuvaus

PITHIA-NRF hankkeessa rakennetaan uniikki eurooppalainen infrastruktuurien verkosto, joka parantaa pääsyä tieteellisiin havaintoihin, malleihin ja analysointimenetelmiin sekä pääsyn virtuaaliseen PITHIA datakeskukseen, mahdollistaen uudet innovaatiot ja tieteelliset keksinnöt. Projektin tavoitteena on toimia yhteistyöfoorumina ja parantaa

 • koordinoitujen avaruus ja maanpintahavaintojen saatavuutta,
 • tiedon saatavuutta ja käytettävyyttä, ja
 • ohjelmistojen ja datatuotteiden standardisointia.

PITHIA-NRF tuo yhteen eurooppalaiset tietovarannot ja mallit sekä parantaa niiden saatavuutta ja käytettävyyttä koko tutkijayhteisön tasolla ja laajassa yritysyhteistyössä.

Vuonna 1913 perustettu Sodankylän geofysiikan observatorio toimii yhtenä PITHIA-NRF hankkeen noodeista ja tarjoaa laajaa osaamistaan ja korkealuokkaisia ja pitkäaikaisia luonnontieteellisiä havaintoja.


PITHIA-NRF projektissa, SGO vastaa seuraavan tiedon tarjoamisesta yhteistyöverkkoon:

 • Pc5 pulsaatiot ja pulsaatioteho.

 • Revontulialimyrskyt ja niiden intensiteetti.

 • SGO noodiin seuraavat datatuotteet: pulsaatiomagnetometridata, riometridata, ja KAIRA (Kilpisjärvi Atmospheric Imaging Receiver Array)

Muut SGO:n tehtävät PITHIA projektissa:

 • Havainnointistrategioiden optimointi ml. työpajojen järjestäminen.

 • Yleiskokouksen ja Innovaatiopäivien sekä opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen.

 • Parantaa avaruushäiriöiden vaikutusten ymmärtämistä yhteiskuntaan.

 • Järjestää avointen ovien päiviä ja muuta yhteiskunnallista keskustelua

 • Lisätä mittausten hyötykäyttöä

 • Lisätä asiantuntijavaihtoa
 • Parantaa olemassa olevien havaintojen yhteiskäyttöä

Yhteyshenkilöt:

Sodankylän geofysiikan observatorio

Hankekoordinaattori
Marzieh Khansari
Email: marzieh.khansari@oulu.fi
Puhelinnumero: +358 29 448 0828

Hankejohtaja
Prof. Eija Tanskanen
Email: eija.tanskanen@oulu.fi
Puhelinnumero: +358 29 448 0813