PUUKU - Puun kuivauksessa haihtuvien yhdisteiden talteenoton kehittäminen ja hyödyntämispotentiaalin selvitys

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Oulun Yliopistolle merkittävän hankerahoituksen metsäbiotalouteen liittyvien tuotantoyksiköiden, kuten sahalaitosten kuivaamojen haihtuvien kaasujen talteenoton ja hyödyntämismahdollisuuksien selvitykseen ja kehittämiseen.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

400 000 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Projektin kuvaus

Ympäristölainsäädäntö kehittyy jatkuvasti ja teollisuuden päästöjä ympäristöön rajoitetaan koko ajan tehokkaammin. PUUKU – Puun kuivauksessa haihtuvien yhdisteiden talteenoton ja hyödyntämispotentiaalin selvitys -tutkimushankkeessa kehitetään menetelmää ja laitteistoa, jolla haihtuvia kaasukomponentteja voitaisiin ennaltaehkäistä, puhdistaa ja kerätä talteen. Lisäksi selvitetään, onko haihtuvissa kaasuissa mukana jo nykyisin hyödynnettäviä arvokomponentteja ja jos on, kuinka ne voitaisiin ottaa talteen ja millaisia hyödyntämispolkuja näille arvokomponenteille voisi olla. Myös kuivauksen optimointia kehitetään haihtuvien VOC-yhdisteiden puhdistuksen, energiatehokkuuden ja talteenoton näkökulmista.

PUUKU-hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kajaanin yliopistokeskuksessa toimivat Oulun Yliopiston mittaustekniikan yksikkö sekä Ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikössä toimiva biojalostamon mittausten tutkimusryhmä. Tutkimushankkeen budjetti on vajaat 400 000 euroa, josta 80 % katetaan EU:n ympäristö EAKR-rahoituksen kautta. Oulun yliopiston omarahoitus kattaa noin 13 % ja loppuosa on yritysrahoitusta, josta vastaavat Kuhmo Oy, Keitele Timber Oy ja Junnikala Oy. Hankkeen tulokset ovat julkisia.