Seppälän hyvinvointinavetan esielvitys

Hankkeen tavoitteena on selvittää KAO Seppälän navetan kehittämis- ja korjausmahdollisuuksia etenkin tuotantoeläinten mutta myös siellä työskentelevien ja vierailevien henkilöiden hyvinvoinnin näkökulmasta

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot

Rahoituksen määrä

78 451 EUR

Projektin koordinaattori

Kainuun ammattiopisto, Luonnonvara-ala

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Maatalouden ja elintarviketuotannon eettisyys, läpinäkyvyys ja hiilipäästöt ovat olleet viime vuosina paljon keskustelussa. Tämän vuoksi tuotanto-olosuhteita voi ja täytyy jatkuvasti kehittää eteenpäin. Kehittämismahdollisuuksia on esimerkiksi säännöllisten tai reaaliaikaisten mittausten tuominen tuotannon eri osa-alueille sekä mittausten tuottaman tiedon tekeminen julkiseksi kuluttajille ja muille kiinnostuneille sidosryhmille.

Hankkeen tavoitteena on selvittää KAO Seppälän navetan kehittämis- ja korjausmahdollisuuksia etenkin tuotantoeläinten mutta myös siellä työskentelevien ja vierailevien henkilöiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa selvitetään tuotannon läpinäkyvyyden lisäämisen vaihtoehtoja, millä voisi olla myönteisiä vaikutuksia myös elintarvikkeiden arvoketjussa. Hanke lisää tietoa myös ympäristön hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä: hankkeessa selvitetään lannan varastoinnin ja käsittelyn eri vaihtoehtoja huomioiden niiden ilmastovaikutukset. Myös pellon kasvukunnon tehostamiseen tehdään selvitystä ja käytännön kokeilu.

Hankkeen vastuullinen päätoteuttaja on Kainuun ammattiopisto ja osatoteuttajana toimii Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksessa toimiva Mittaustekniikan yksikkö. Hanke kestää 12 kk ja hankkeen budjetti on 78 451 €.