SOLSTICE

SOLSTICE-hanke on Sodankylän geofysiikan observatorion ja Helsingin yliopiston konsortiohanke. Hankkeen tavoitteena on tutkia avaruusmyrskyjä ja niiden aiheuttamia magneettisia häiriöitä. Tutkimusryhmät vertailevat auringon ja tähtien magneettisen aktiivisuuden tietoja saadakseen paremman yleiskuvan aurinkotyyppisten tähtien magneettisesta aktiivisuudesta ja erityisesti Auringon aktiivisuudesta.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - Akatemiahanke

Rahoituksen määrä

400 000 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Projektin kuvaus

SOLSTICE-projektissa tutkitaan avaruusmyrskyjä ja niiden aiheuttamia magneettisia häiriöitä. Maan magneettista dataa käytetään vuodesta 1844 eteenpäin ja maapallon lähimagneettisen ympäristön muutoksia voidaan tutkia yli 16 aurinkosyklin ajalta.

Yksi tutkimuksen päätavoitteista on selvittää seuraavat asiat:

 • Kuinka Auringon toiminta on vaihdellut erillaisilla aikaskaaloilla
 • Kuinka vaihtelu on vaikuttanut Maan lähialueen magneettiseen ilmastoon eri leveysasteilla
 • Kuinka voimakkaita aurinkomyrskyjä Auringon on mahdollista tuottaa

Hankkeessa selvitetään revontulien alimyrskyjen ja muiden geomagneettisten häiriöiden ennustettavuutta aurinko- ja aurinkotuulitietojen perusteella revontulivyöhykkeellä, eteläisellä revontuliovaalilla ja napa-alueilla. Tähtimittauksia käytetään aktiivisten alueiden ja supersoihtupurkausten välisen yhteyden tutkimiseen ja äärimmäisten tapahtumien esiintymistiheyden arvioimiseen.


Sodankylän geofyysiikan observatorion tutkimusryhmä

Sodankylän geofysiikan observatorion tutkimusryhmä keskittyy magneettimittauksiin.

Tutkimusryhmä koostuu:

 • Konsortion PI: Eija Tanskanen, tohtori, professori
 • Shabnam Nikbakhsh, maisteri, tohtoriopiskelija

Helsingin yliopiston tutkimusryhmä

Helsingin yliopiston tutkimusryhmä keskittyy tähtien magneettisen toiminnan havaintoihin. Tavoitteena on käyttää näitä havaintoja aurinkotyyppisten tähtien magneettisen toiminnan ja erityisesti Auringon toiminnan yleiseen ymmärtämiseen. Tutkimme myös tähtien toiminnan vaikutusta eksoplaneettojen havaittavuuteen. Käytämme seuraavia havaintoja:

 • Korkearesoluutioinen spektroskopia mm. Nordic Optical Telescope (NOT) ja Euroopan eteläisen observatorion (ESO) teleskoopit
 • Spektropolarimetria mm. NOT ja ESO
 • Maanpäälisiä fotometriamittauksia mm. automatisoidut fotometriset teleskoopit
 • Avaruusteleskooppien erittäin tarkkoja fotometrimittauksia mm. Transiting Exoplanet Survey Satellite
 • Maanpäälliset kalsiumin Ca II H&K -emissioseurantatutkimukset
 • Radiohiilimittaukset puiden renkaista

Käyttämiämme menetelmiä ovat Doppler-kuvantaminen, Zeeman-Doppler-kuvantaminen (ZDI) ja aikasarjaanalyysi. Radiohiilimittauksia käytetään historiallisten aurinkoenergiahiukkasten tapahtumien havaitsemiseen.

Tutkimusryhmä koostuu:

 • Co-PI: Thomas Hackman, tohtori, yliopistotutkija
 • András Haras-Kiss, maisteri, tohtoriopiskelija
 • Jyri Lehtinen, tohtori, postdoc–tutkija (Suomen ESO-keskus)
 • Aino Luttinen, kandidaattiopiskelija
 • Nora Routamo, kandidaatti, maisteriopiskelija
 • Mikko Tuomi, tohtori, yliopistotutkija
 • Teemu Willamo, tohtori
 • Joonas Uusitalo, maisteri, tohtoriopiskelija (Ajoituslaboratorio, Helsingin yliopisto)