Giellagas-instituutti

Tervetuloa Giellagas-instituuttiin! Meillä on valtakunnallinen vastuu saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylimmästä opetuksesta ja tutkimuksesta Suomessa.

Opiskelu

Opiskelijoille kohdistetut tiedot ja uutiset on koottu Oulun yliopiston Opiskelijalle-sivustolle.

Julkaisut

Oppiaineet

Tutkimus

Giellagas-instituutin toinen päätehtävä opettamisen ohella on saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin tutkimus, toisin sanoen kaiken sen tiedon lisääminen joka koskee saamelaisten kieliä, historiaa, yhteiskuntaa ja muita kulttuuri-ilmiöitä. Tutkimus on osa kaikkien työntekijöiden – professoreiden, lehtoreiden ja erityisesti tutkijoiden – työtä, mutta se kuuluu myös opiskelijoille, kun he kirjoittavat lopputöitään ja vielä sen jälkeenkin mahdollisesti jatkavat jatko-opiskelijoina.

Jatko-opiskelijat

Yhteystiedot

Giellagas-instituhtta

PB 1000

90014 OULU UNIVERSITEHTA

Giellagas-instituutti

PL 1000

90014 OULUN YLIOPISTO

Käyntiosoite: Erkki Koiso-Kanttilan katu 1

(Oulun yliopisto, Linnanmaa > Humanistinen tiedekunta > 3. kerros)

Saamelainen kulttuuriarkisto - Sámi kulturarkiiva

Giellagas-instituutin historiaa

Saamen kielen opetus alkoi Oulun yliopistossa vuonna 1970 suomen kielen laitoksessa. Vuodesta 2004 alkaen Giellagas-instituutti on toiminut Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan erillisenä yksikkönä.

Giellagas-instituutin perustamisesta eli vuoden 2001 alusta lähtien instituutilla on ollut opetusministeriön osoittama valtakunnallinen vastuu järjestää ja edistää saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylintä opetusta ja tutkimusta Suomessa. Giellagas-instituutin perustamisen jälkeen suurin muutos entiseen on se, että vanhasta oppiaineesta saamen kieli ja kulttuuri syntyi keväällä 2004 kaksi pääainetta, saamen kieli ja saamelainen kulttuuri. Nykyisin saamen kielen pääaine jakautuu kolmeen linjaan: pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame.

Oulun yliopiston saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opiskelijoiden ainejärjestö on GieKu ry.