Tekoälyn työkalut

Data on uusi öljy. Kuten öljy, raaka data ei ole arvokasta itsessään. Arvo syntyy, kun dataa prosessoidaan ja tässä prosessoinnissa tekoälyn avulla saadaan seulottua dataa ja tulkittua dataa paremmin. Tekoälyn algoritmit auttavat kaivamaan esiin olennaiset tiedot isoista datapaketeista nopeasti ja lisäämään arvoa ennustavalla ja ohjailevalla analyysillä.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu

Projektin kuvaus

Tekoälyn työkalut koulutustarjonta koostuu viidestä toisiaan tukevasta kurssista.

  • Ohjelmoinnin alkeet
  • Introduction to ArtificiaI Intelligence / Johdatus tekoälyyn
  • Towards Data Mining / Matkalla tiedonlouhintaan
  • Artificial Intelligence Ethics and Legislation / Tekoälyn etiikka ja lainsäädäntö (valmisteilla)
  • Tools for Artificial Intelligence / Tekoälyn työkalut (valmisteilla)

Tekoälyn työkalut on yrityksille suunnattu verkkokurssikokonaisuus, joka on de minimis tuen piiriin kuuluville yrityksille ilmainen. Sen järjestäjänä toimii Oulun yliopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja kursseista ja kurssille ilmoittautumisesta antaa Tekoälyn työkalut projektipäällikkö Juha Haara (juha.haara@oulu.fi).