Teollisesti ja kaupallisesti kehittyvä yritysten bio- ja mittaustekniikan toiminta-, tuotekehitys- ja pilotointiympäristö

Tbio

Tbio-hankkeen avulla kehitetään kahta erillistä Kainuun biotalousalaan liittyvää kokonaisuutta: 1) Luonnontuotealan kehittämistä organisoiduksi ja nykyistä tehokkaammin ja paremmin toimivaksi verkostoksi, ja 2) Laaditaan uusien mittalaitteistojen (erityisesti online-laitteet) validointiiin tiekartta laitekehittäjien, yritysten, asiakkaiden ja viranomaisten tarpeisiin.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Rahoituksen määrä

160 018 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Tbio-hankkeen avulla kehitetään kahta erillistä Kainuun biotalousalaan liittyvää kokonaisuutta: 1) Luonnontuotealan kehittämistä organisoiduksi ja nykyistä tehokkaammin ja paremmin toimivaksi verkostoksi, ja 2) Laaditaan uusien mittalaitteistojen (erityisesti online-laitteet) validointiiin tiekartta laitekehittäjien, yritysten, asiakkaiden ja viranomaisten tarpeisiin.

Yrityksistä noussut tarve on selvittää, kuvata ja testata prosessi, millä teollisuuteen suunnitellut uudet mittalaitteistot voidaan validoida ja hyväksyä asiakkaitten ja viranomaisten tarpeisiin. Tällä hetkellä haasteena on uusien mittalaitteiden hyväksyttävyys teollisuuden ja ympäristöviranomaisten osalta prosessien mittauksiin. Kun kehitetään uusi laitteisto, sen markkinoille vieminen kestää, koska ei ole selkeää ja hyvin kuvattua validointi prosessia. Kainuussa on valtakunnallinen mittaustekniikan ekosysteemi (Valmet Automation Oy, Kajaanin prosessimittaukset, Meoline Oy, Drosens Oy, Teollisuustaito Oy jne.) ja on tarve saada selvyys prosessiin, mikä liittyy mittalaitteiden hyväksyntään.

Kainuun luonnontuotealan yrityksillä on kunnianhimoiset tavoitteet päästä kansainvälisille markkinoille luonnonkosmetiikan toimialalla. Yrityksillä on yhdessä tekemisen tahtotila, josta hyvänä esimerkkinä on yritysten aloitteesta rakenteilla oleva Arktinen Biolaakso, jonka tavoitteena on kehittää luonnontuotealaa tiiviin yritys- ja tutkimuskeskittymän kautta. Biolaakson keskittymän fokuksena on mm. tuotekehitys ja tuotteiden valmistus, jonka sijoituspaikaksi on suunniteltu Kajaania.

Yritykset haluavatkin brändätä Biolaakson tuotteet arktisuuden ja todennetun aktiivisuuden perusteella. MITY on tässä keskeisessä roolissa tarjoten yrityksille tutkimusosaamista tuotekehitykseen, prosessointiin ja analytiikkaan liittyen.