Tietävä tila

Tietävä tila- hankkeen tavoitteena on välittää laajasti nautojen hyvinvointiin ja terveyteen sekä nautojen seurantaan liittyvää uutta tietoa maataloustuottajille ja muille nautojen parissa työskenteleville toimijoille erityisesti Kainuussa, mutta myös muualla Suomessa.

Rahoittajat

Lehmiä laitumella

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027 (EU:n maataloustukirahasto)

Rahoituksen määrä

50 681 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Nautakarjatalous on kehittynyt nopeasti teknologioiltaan digitaalisuuden ja datan hyödyntämisen tullessa koko ajan vahvemmin mukaan. Viljelijöillä on myös paljon kiinnostusta uusiin teknologioihin ja halukkuutta osallistua kokeiluihin ja kehitystyöhön. Kainuun maataloudelle nautakarjatalous ja erityisesti maitotalous ovat tärkeitä. Maakunnassa näiden uusimpaan teknologiakehitykseen suuntautuneita hankkeita ei ole silti ollut. Uutta teknologiaa on kyllä esitelty osana muita tapahtumia ja aktiviteetteja. Hankkeen toteuttajalle, Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikölle on karttunut uusimman teknologian tietämystä ja näkemystä kehityssuunnista valtakunnallisissa EIP-hankkeissa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Tämä hanke on tiedonvälityshanke uudesta teknologiasta nautakarjan terveyden ja hyvinvoinnin, sekä nautojen käyttäytymisen ja elinympäristön seurannan osalta. Hankkeen tavoitteena on välittää laajasti nautojen hyvinvointiin ja terveyteen sekä nautojen seurantaan liittyvää uutta tietoa maataloustuottajille ja muille nautojen parissa työskenteleville toimijoille ensisijaisesti Kainuun alueella, mutta myös laajemmalti Suomessa. Hankkeen toteutuksessa painotetaan eritoten yhteistyötä muiden kainuulaisten toimijoiden kanssa ja osallistutaan näiden järjestämiin tilaisuuksiin ohjelman tuottajana.

Hankkeessa toteutetaan seuraavia tiedonvälitystoimenpiteitä:

  1. Tapahtumaesiintymiset ja webinaarit
  2. Ammattilehtiartikkelit
  3. Verkkoartikkelit ja blogikirjoitukset
  4. Seminaaripäivä

Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö on hankkeen toteuttaja ja vastaa sen aikana tehtävistä toimenpiteistä ja viestinnästä.