TuTunKo - Turvallisuuden tunne kotona -digitaalinen palvelukanava muistisairaiden tukena

TuTunKo

Projektin tavoitteena on lisätä kotona asuvan muistisairaan kokemaa turvallisuuden tunnetta, omahoitoa ja itsenäistä selviytymistä digitaalisen palvelukanavan avulla.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

386 100 EUR

Projektin koordinaattori

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteena on lisätä kotona asuvan muistisairaan kokemaa turvallisuuden tunnetta, omahoitoa ja itsenäistä selviytymistä digitaalisen palvelukanavan avulla. Hankkeessa kehitettävä digitaalinen palvelu-kanava mahdollistaa räätälöitävän valikoiman eri valmistajien digitaalisia tuotteita sekä palveluita asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Palvelukanava suunnitellaan tukemaan muistisairaan ja hänen läheistensä turvallisuuden tunnetta ja arjen sujumista kotona. Lisäksi projektissa kehitetään muistisairaan yksilöllisiä tarpeita tunnistava ja profiloiva mittaristo koetun turvallisuuden ja arjen hallinnan arvioimiseen.

Turvallisuudentunne kotona (TuTunKo) -projektissa tutkitaan digitaalisten palveluiden ja sovellusten vaikutuksia kotona asuvan muistisairaan ikääntyneen turvallisuudentunteeseen ja arjen sujumiseen. Tavoitteena on selvittää, millaiset asiat luovat turvallisuudentunnetta alkavan muistisairauden omaavalle henkilölle ja lisäksi selvitetään, kuinka heidän arkensa sujumista ja kotona asumista voidaan helpottaa. Hankkeessa on tarkoitus suunnitella alkavan muistisairauden omaavien henkilöiden kotona asumisen tueksi henkilökohtaisesti räätälöitävä käyttäjäkeskeinen digitaalinen palvelukanava palveluineen. Palvelukanavaan integroidaan mukaan myös vaikuttavuuden mittaristot. Projektin kohderyhmiä ovat muistisairaat henkilöt ja heidän omaisensa, digitaalisia palveluja tuottavat yritykset ja organisaatiot. Projektikokonaisuus toteutetaan kahden tutkimuslaitoksen rinnakkaisena projektina. Mukana olevat tutkimuslaitokset ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Oulun yliopisto. Tutkimusprojekti toteutetaan yhteistyössä tutkimuslaitosten, kaupunkien ja yritysten kanssa.

Linkit

Yhteistyökumppanit

Yhteistyössä
Oulun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Oulun kaupunki, Oulunkaaren kuntayhtymä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Tampereen kaupunki, Anvia IT-palvelut Oy, Codemenders Oy, Emtele Oy, Everon Oy, Evondos Oy, Insta Care Oy, NHG Research, 9Solutions, Vivago Oy, Oulun seudun muistiyhdistys