UTAH2 - Vedyn tuotanto- ja käyttömahdollisuudet osana paikallista energiaratkaisua

Tutkimusprojektissa tutkitaan vedyn paikallista tuotantoa ja käyttöä erityisesti teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeisiin.

Rahoittajat

Generoitu kuvituskuva

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

695 674 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Tutkimusprojektissa tutkitaan vedyn paikallista tuotantoa ja käyttöä erityisesti teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeisiin. Vedyn tuotantoon käytetään paikallisesti tuotettua vihreää sähköä (aurinkopaneelit, tuulivoima). Hankkeessa tutkitaan myös aurinkovedyn, eli valokatalyyttisesti ilman sähköenergiaa tuotetun vedyn soveltuvuutta sekä kehitetään siihen pohjautuvia ratkaisuja paikalliseen vedyn tuotantoon Pohjois-Suomen olosuhteissa. Energia on hiilineutraalia energiaa, joka pienentää hiilijalanjälkeä. Pilotti on ensimmäinen askel Pohjois-Suomen siirtymisessä kohti tulevaisuuden vety-yhteiskuntaa.

Projektin toimenpiteet

Tavoitteet pyritään saavuttamaan seuraavilla toimenpiteillä:
1) Vetyjärjestelmän mallintaminen ja teknistaloudellinen analyysi.
2) Vedyn teknistaloudellinen tarkastelu liikennepolttoainekäytössä.
3) Aurinkovetyreaktorin prototyyppi ja testaaminen käytännön olosuhteissa.
4) Vedyn varastointi- ja siirtoratkaisut.

Projektin tulokset

Projektin tavoitteet ovat:
-Vihreän vedyn hyötykäytön mahdollistaminen.
-Paikallisen vetyjärjestelmän tekninen kuvaus ja mallintaminen.
-Vihreän vedyn tuotannon (ml. aurinkovety) ja hyödyntämisen tekninen ja taloudellinen tarkastelu.
-Liiketaloudellisesti kannattavien mallien etsiminen vetytankkausverkoston rakentamiseksi.
-Vetytalouteen liittyvän informaation tuottaminen ja jakaminen kansalaisille ja asiantuntijaverkostoihin (esim. Suomen vetyklusteri).
-EU- ja BF-hankehakemusten valmistelu.