Uudet ja digitaaliset ratkaisut Kainuun bio- ja kiertotalouden sekä mittaustekniikan haasteiden ratkaisuun

UURA-ryhmähankkeessa tuotetaan uutta tietoa metsäbiotaloudelle, kiertotaloudelle ja teollisuudelle kehittämällä ja soveltamalla periaatteita, menetelmiä ja laitteita.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

594 675 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

UURA-hanke keskittyy alueen elinkeinoelämästä tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseen yhteiskehittämisen keinoin soveltaen käytäntöön uusia ja/tai vaihtoehtoisia teknologioita. Hankkeen kehittämisen kohteena ovat metsäbiotalous, kiertotalous ja teollisuus.

Hankeen tavoitteena on parantaa metsäbiotalouden sektorin toiminta edellytyksiä Kainuussa ja mahdollistaa uusia investointeja. Biotalouden tarpeisiin hankkeessa kehitetään ylikriittisen uuton palvelu sekä kehitetään teollisesti skaalautuvaa uuttoprosessia.

Toisessa painopistealueena hankkeessa on kehittää uusia teknologisia ratkaisuja elinkeinoelämälle ilmastonmuutoksen hillintään ja prosessien rakentamiseen kohti vähähiilistä kiertotalousyhteiskuntaa. Tavoitteena on demonstroida kehittyneitä uuttoaineita elektroniikkaromun kierrätyksessä ja lisätä sekundaaristen raaka-aineiden hyötykäyttöä.

Kainuun vientiteollisuuden tarpeisiin hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa laboratoriomittausten kehittämisestä kohti suorempia, nopeampia ja linjastolla tehtäviä mittauksia, selvittää prosessiteknisiä pullonkauloja ja evaluoida vaihtoehtoisia mittausmenetelmiä.

Hankkeessa tunnistettavien ratkaisujen ympärille kootaan jatkokehitystä varten soveltuvat ekosysteemit. Vahva osa koko hankekokonaisuutta on myös kansainvälistymisen edistäminen.

Hankkeen toteuttaa Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö MITY Kajaanissa, Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK Ja VTT Kajaani. EAKR-rahoitus tulee Kainuun liiton kautta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 825k euroa.