Uusia näkökulmia lapsuuteen Suomessa (1600–1900): hauta-asu lapsen aseman määrittelijänä

Tämä projekti tutkii lasten asemaa 1600–1800-lukujen Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää arkeologista lapsuustutkimusta, johon ryhdytään haastavilla tutkimuskysymyksillä.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - Akatemiatutkija

Rahoituksen määrä

485 722 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Tämä projekti tutkii lasten asemaa 1600–1800-lukujen Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää arkeologista lapsuustutkimusta, johon ryhdytään haastavilla tutkimuskysymyksillä. Näistä yksi tärkeimmistä on lasten sosialisaation ja lasten oman äänen löytäminen arkeologisesta hautamateriaalista. Näitä etsitään tutkimalla erityisesti hauta-asua teoreettisista viitekehyksistä, joissa tunteet, performanssi ja vaatteiden merkitys identiteetille ovat keskiössä. Tutkimusmetodit ovat monitieteiset ja niissä hyödynnetään antropologista tietoa vainajista sekä vainajien vaatteiden analysointia kuitu-, tekstiili-, väriaine- ja SEMedx -analyseillä. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään aiemmin arkeologiassa vähän käytettyä tietokonetomografista mallintamista