Uusilla digitaalisilla alustoilla liiketoimintaa Kainuuseen

UUSIDIGI

Uusien yritysten perustaminen digitaalisten innovaatioiden pohjalle luo merkittävän kasvupotentiaalin Kainuuseen. Projektilla haetaan uusia digitaalisia ratkaisuja älyterveydenhuoltoon ja ympäristömittauksiin.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kansainvälinen

Rahoituksen määrä

124 755 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Uusien yritysten perustaminen digitaalisten innovaatioiden pohjalle luo merkittävän kasvupotentiaalin Kainuuseen. Projektilla haetaan uusia digitaalisia ratkaisuja älyterveydenhuoltoon ja ympäristömittauksiin.

Hankkeen tavoitteena on parantaa kainuulaisten edellytyksiä perustaa uusia yrityksiä pienikokoisten langattomien mittausalustojen hyödyntämiseksi, hyödyntäen digitalisaation mahdollistamia uusia työkaluja ja toimintamalleja. Erityisesti hankkeessa keskitytään oleellisen tiedon hankintaan uusille perustettaville yrityksille pienikokoisten lääkinnällisten laitteiden sekä ympäristömittausten osalle.

Hankkeen toimenpiteissä selvitetään lääkinnällisten laitteiden validointiprosessia, ympäristömittauksiin käytettävien laitteiden kansainvälistä validointiprosessia sekä pienikokoisten langattomien Bluetooth-mittalaitteiden EU-alueen vaatimuksien selvitys ja pilvipohjaisten tietojen tallennus- ja visualisointialustojen selvitys. Toimenpiteiden avulla uusien yritysten perustaminen helpottuu ja voidaan luoda tarkempia suunnitelmia ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseksi innovaatioiden kaupallistamiseksi.

Korona vauhdittama digitalisaatio tuo käyttöön uusia teknologioita, suuria tietoaineistoja ja näihin perustuvia liiketoimintamalleja. Yritysten on pystyttävä kehittämään toimintaansa digitalisaatiota hyödyntämällä. Se myös avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia yritysten toiminnan laajentamiseen. Digiosaamisen ja pilvipalvelujen hyödyntäminen tuo selkeitä muutoksia pk -yritysten toimintatapoihin tuotannosta liiketoimintaan.

Hankkeen avulla pyritään löytämään mittalaitekonseptille tietojen tallennus- ja visualisointialusta, jota voitaisiin hyödyntää useassa käynnistyvässä yrityksessä. Tämä toisi aloittaville yrityksille suuren kilpailuedun, kun tuotekehitysaika ja -kustannukset pienentyisivät.