Vaikuttavutta johtamiseen sotepalveluissa -OKM hanke

Hanke toteutetaan 37op kokonaisuutena hoitotyön johtajille ja sellaisiksi aikoville.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

OKM

Rahoituksen määrä

450 000 EUR

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteystiedot

Projektin kuvaus

Hanke toteutetaan 37op kokonaisuutena hoitotyön johtajille ja sellaisiksi aikoville.

Koulutuksen tavoitteet:

  • Koulutus vahvistaa osallistujien asiantuntijuutta strategisessa ja lähijohtamisessa sekä tukee heidän kykyään uudistaa johtamista digitalisoituvassa palvelujärjestelmässä.
  • Koulutus lisää johtajien valmiuksia sote-alan vetovoimaisuuden ja osaamisen varmistamiseen
  • Lisää valmiuksia väestön terveyden sekä asiakas- ja potilastyön vaikuttavuuden edistämiseen monialaisessa yhteistyössä.

Projektin tulokset

Koulutuksen avulla vahvistetaan sosiaali- ja terveysalojen vetovoimaisuuta sekä varmistetaan korkeatasoinen johtajuus, millä osaltaan varmistetaan kaikille yhdenvertaiset sekä tasa-arvoiset hyvinvointipalvelut. Koulutus vahvistaa osallistujien johtajuutta, mikä osaltaan parantaa heidän työnsä tuottavuutta, tuloksellisuutta sekä laatua.

Yhteistyökumppanit

Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen yksikkö ja mukana ovat Oulun, Tampereen, Turun ja Åbo Akademin (Vaasa) yliopiston hoitotieteen tutkimusyksiköt.