VALMUSKA - Älykäs valaistus ja lämpöviihtyvyys muistisairaiden asumisen ja hoivapalvelutuotannon tukena

VALMUSKA

VALMUSKA-projektin tavoitteena on tutkia valaistuksen ja muiden jälkiasennettavien teknologioiden vaikutusta muistisairaan elämään ja käytösoireisiin sekä kehittää ja testata uusia, näyttöön perustuvia ja kustannustehokkaita ratkaisuja muistisairaiden kotona asumisen tukemiseen ja mm. käytösoireista johtuvan hoivatarpeen vähentämiseen.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

304 000 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

VALMUSKA-projektin tavoitteena on tutkia valaistuksen ja muiden jälkiasennettavien teknologioiden vaikutusta muistisairaan elämään ja käytösoireisiin sekä kehittää ja testata uusia, näyttöön perustuvia ja kustannustehokkaita ratkaisuja muistisairaiden kotona asumisen tukemiseen ja mm. käytösoireista johtuvan hoivatarpeen vähentämiseen. Osallistuvilla kaupungeilla ja yrityksillä on vahva tahtotila pilotoida ja kehittää teknologioita osaksi palvelutuotantoa ja käyttää jälkiasennettavia laitteita ikääntyvien itsenäisen kotona asumisen tukena. Projektissa tutkittavilla teknologioilla pyritään mahdollistamaan muistisairaiden kotona-asuminen mahdollisimman pitkään sekä lisäämään hoivapalvelujen tuottavuutta ja laatua.

Muistisairaiden ja heidän läheistensä lisäksi projektin kohderyhmiä ovat hoiva- ja asumispalveluja tuottavat yritykset sekä rakennus- automaatio ja hyvinvointiteknologiaa kehittävät yritykset. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä kaupunkien, tutkimuslaitosten sekä yritysten kanssa.

Projektissa tutkittavat jälkiasennettavat teknologiat liittyvät valaistuksen lisäksi mm. esteettömään asumiseen, sekä turva- ja aktiivisuusteknologioihin. Projektiin osallistuvat yritykset pääsevät hyödyntämään pilot-ympäristöjä sekä yhteistyökumppaneiden verkostoa jonka lisäksi he saavat käyttöönsä alan johtavien tutkimusryhmien

Linkit

Yhteistyökumppanit

Tutkimuspartnerit: VTT, Itä-Suomen Yliopisto ja Oulun Yliopisto
Yhteistyöyritykset: Active Life, Seniortek, Innojok, Unikulma, Avico, Fantasiarakenne, Fatman, Greenled ja Oulun palvelusäätiö