Ryhdy uusien opiskelijoiden tuutoriksi tai kummiksi lukuvuodelle 2023-2024

Tuutorit ja kummit ohjaavat uusia opiskelijoita lukuvuoden alussa ja tutustuttavat heidät yliopisto-opiskeluun ja opiskelijaelämään. Tuutorit lukuvuodelle 2023-2024 on valittu. Haku tuutoriksi opintonsa syksyllä 2024 aloittaville tutkinto-opiskelijoille ja haku kummiksi syksyllä sekä keväällä saapuville vaihto-opiskelijoille avautuu vuoden 2024 alussa.

Hakeminen

Haku tuutoriksi ja kummiksi lukuvuodelle 2023-2024 on päättynyt. Haku tuutoriksi ja kummiksi lukuvuodelle 2024-2025 avautuu vuoden 2024 alussa.

Samalla hakulomakkeella voit hakea sekä:

 • suomenkielisten ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tuutoriksi,
 • maisteriopiskelijoiden tuutoriksi
 • syksyllä ja/tai keväällä saapuvien vaihto-opiskelijoiden kummiksi.

Kysymykset ja lisätietoa: opiskeluntuki@oulu.fi.

Tuutorina ja kummina toimimisen edellytykset

Tuutorit ja kummit ovat ylempien vuosikurssien opiskelijoita, jotka koulutetaan rooliin. Hyvä tuutori/kummi on:

 • tunnollinen ja vastuuntuntoinen,
 • motivoitunut ja sitoutunut rooliinsa,
 • edistynyt omissa opinnoissaan,
 • sitoutunut osallistumaan koulutuksiin,
 • paikalla ja opiskelijoiden saatavilla syksyllä opintojen alkaessa.

Sinulla ei tarvitse olla aiempaa ohjaus- tai tuutorointikokemusta, tärkeintä on, että olet aidosti innokas ja halukas auttamaan uusia opiskelijoita yliopisto-opintoihin siirtymisessä! Huomaathan, että sinun tulee varata aikaa keväältä koulutuksiin sekä ohjaussuunnitelman tekoon. Syksyllä sinun tulee olla paikalla orientaatioviikon alkaessa ja tuutorointitunteja syksyltä kertyy tyypillisesti 10-15h, joiden lisäksi valmistelut voivat viedä jonkin verran aikaa. Jos toimit kummina vaihto-opiskelijoille kevälukukaudella, sinun pitää olla saatavilla heti tammikuun ensimmäisellä viikolla.

Tuutorin ja kummin tehtävät

Tuutorin tärkeimpiä tehtäviä ovat muun muassa:

 • tutustuttaa yliopistoon ja yliopisto-opiskelun käytäntöihin, sekä muihin opiskelijoihin,
 • perehdyttää omaan tutkinto-ohjelmaan yleisellä tasolla,
 • kertoa opiskelua tukevista palveluista,
 • perehdyttää opiskelijaelämään ja vapaa-ajan toimintaan,
 • perehdyttää yliopistoyhteisöön ja opiskelijan vaikutusmahdollisuuksiin,
 • ohjata tutkinto-ohjelmassa tarvittaviin keskeisiin opiskelutaitoihin, opiskelun- ja ajankäytön suunnitteluun,
 • ohjata uutta opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta opiskelusta.

Vaihto-opiskelijoiden kummien tehtävät ovat pääsääntöisesti samoja.

Koulutukset

Tuutorit ja kummit koulutetaan pääosin kevätlukukauden aikana yhteistyössä Koulutuspalveluiden, tiedekuntien ja OYY:n kanssa. Opiskelijat osallistuvat Koulutuspalveluiden järjestämiin yhteisiin koulutuksiin maalis-huhtikuun aikana, jonka lisäksi tulee osallistua tiedekuntakohtaisiin koulutuksiin. OYY järjestää sekä kevään, että syksyn aikana omia koulutuksiaan. Koulutukset järjestetään suomeksi ja englanniksi. Koulutukseen sisältyy myös itsenäisesti suoritettava Moodle-kurssi.

Pakollisten koulutusten lisäksi tuutoreille ja kummeille järjestetään vapaaehtoista vertaistukitoimintaa, jossa tuutoreilla on mahdollisuus tavata toisiaan poikkitieteellisesti. Näitä ovat esimerkiksi syksyn ajan kuukausittaiset tuutoriaamupalat.

Kevään 2023 koulutusten päivämäärät:

15.3. klo 15-16:30 Kick-off
22.3. klo 16–18:00 Kansainvälisten opiskelijoiden ohjaaminen (vain kansainvälisten opiskelijoiden ohjaajille, kieli englanti)
29.3. klo 15:00-16:30 Koulutustapaaminen (sisältö tarkennetaan myöhemmin)
5.4. klo 15:00-16:30 Koulutustapaaminen (sisältö tarkennetaan myöhemmin)

+ itsenäiseen tahtiin kevään 2023 aikana suoritettava Moodle-kurssi.

Tuutorina ja kummina toimimisen edellytys on, että osallistut koulutuksiin.

Korvaus ohjauksesta

Tuutoreille ja kummeille maksetaan ohjauspalkkio toteutunutta ohjausraporttia vastaan. Palkkio maksetaan ryhmälle pidetyistä ohjaustunneista siten, että yksi ohjaustunti on 60min ja korvaus 14,10€/h. Tyypillisesti ohjaustunteja kertyy 10-15h. Huomaathan, että ohjaustuntien suunnittelusta ja valmistelusta ei makseta palkkiota.

Voit myös tiedekunnastasi riippuen saada opintopisteitä ja/tai työtodistuksen. Varmistaaksesi mahdollisuudet opintopisteisiin, voit olla yhteydessä tiedekuntasi lähipalveluihin ja osoittaa viestisi tutkinto-ohjelmasi tuutoroinnin yhdyshenkilölle.