Tuutorointi

Tuutorit tutustuttavat Oulun yliopiston uudet tutkinto-opiskelijat opiskeluun, opiskelijaelämään sekä yliopistoyhteisöön. Kaikille uusille tutkinto-opiskelijoille nimetään oma tuutori ja vaihto-opiskelijoille oma kummiopiskelija. Tuutorointi alkaa heti opintojen alussa ja kestää intensiivisimmillään ensimmäisen opiskelusyksyn.

Yleistä

Tuutoreina toimivat saman koulutusalan ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka yliopisto on kouluttanut tehtäväänsä. Tuutorin johdolla uudet opiskelijat tutustuvat noin 10 hengen ryhmissä omaan opiskelualan, tiedekunnan ja koko yliopiston käytäntöihin mutta ennen kaikkea opiskelukavereihin ja Ouluun. Tuutorointi on osa yliopiston virallista opinto-ohjausta.

Tuutorin tärkeimpiä tehtäviä ovat muun muassa:

  • tutustuttaa yliopistoon ja yliopisto-opiskelun käytäntöihin, sekä muihin opiskelijoihin,
  • perehdyttää omaan tutkinto-ohjelmaan yleisellä tasolla,
  • kertoa opiskelua tukevista palveluista,
  • perehdyttää opiskelijaelämään ja vapaa-ajan toimintaan,
  • perehdyttää yliopistoyhteisöön ja opiskelijan vaikutusmahdollisuuksiin,
  • ohjata tutkinto-ohjelmassa tarvittaviin keskeisiin opiskelutaitoihin, opiskelun- ja ajankäytön suunnitteluun,
  • ohjata uutta opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta opiskelusta

Uutena opiskelijana tuutorisi on sinuun yhteydessä lähellä opintojen alkua ja orientaatioviikko sujuukin jouhevasti oman tuutorin johdolla omissa opiskeluporukoissa. Tyypillisesti tuutorit ohjaavat uusia opiskelijoita 10-15 tuntia ensimmäisten kuukausien ajan.

Saat tarvittaessa oman tuutorisi tiedot koulutuksen lähipalveluista.

Sinulle

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun (OyKKK) omaopettajat ja pienryhmäohjaajat opintonsa syksyllä 2021 aloittaville
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma (KTK)

Omaopettaja (Pienryhmäohjaajat):
Ryhmä 1: Milka Väinämö (Hanna-Leena Hildén & Anna Rahkola)
Ryhmä 2: Eija-Liisa Heikka (Netta Kippola & Pyry Alanen)
Ryhmä 3: Marika Iivari (Sara Törmälä & Linda Nevakivi)
Ryhmä 4: Minna Ahokas ( Sini Lehtinen & Valtteri Råman)
Ryhmä 5: Hannele Kantola (Jasmin Urpilainen & Arttu Koskenniemi)
Ryhmä 6: Mirjam Lehenkari (Sandra Keskitalo & Mari Rantakangas)
Ryhmä 7: Janne Lehto (Jenna Hiltunen & Henna Ruonala)
Ryhmä 8: Tapio Riepponen (Kaisa Saranpää & Aleksi Huhtakangas)
Ryhmä 9 (avoin väylä): Tuija Lämsä (Noora Heikkinen, Tuomas Pesonen & Anni Rautio)

Laskentatoimen maisteriohjelma (erillisvalinta)

Omaopettaja (Pienryhmäohjaaja):
Marjo Väisänen (Kristiina Tikkanen)

Kansainväliset maisteriohjelmat

Koordinaattori/Omaopettaja (Kummit):
Business Analytics: Marika Iivari (Tia Rahkila)
Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: Kaisu Jansson ja Anna-Liisa Kaasila-
Pakanen (Tom Matura)
Laskentatoimi: Blessing Oyinlola (Milla Nousiainen)
Markkinointi: Tech Ming Tan ja Fatima Khitous (Thao Nguyen)
Rahoitus: Asif Ruman (Hong Bao Ngoc Nguyen Lukinmaa)
Taloustiede: Evangelos Mourelatos (Tom Matura)

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tuutorit

Saat tietää ryhmäsi tuutorit opintojesi ensimmäisenä päivänä. Tarvittaessa voit kysyä myös palveluosoitteesta study.education(at)oulu.fi.

Humanistinen tiedekunta

Pienryhmäohjaus humanistisessa tiedekunnassa

Humanistisen tiedekunnan uutena opiskelijana saat oman pienryhmäohjaajan, joka perehdyttää sinut opintojen aloittamiseen, opintojen suunnitteluun, opiskeluympäristöön ja erityisesti omaan opiskelualaasi. Osallistuminen pienryhmäohjaukseen on tehokas tapa perehtyä yliopiston, tiedekunnan ja oman oppiaineen toimintaan.

Humanistisen tiedekunnan järjestämän uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuuden päätyttyä opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joissa oman oppiaineen vanhempi, yliopiston tähän tehtävään kouluttama opiskelija ohjaa ja opastaa uusia opiskelijoita. On siis ehdottoman tärkeää osallistua syyslukukauden ensimmäiseen informaatiotilaisuuteen.

Lääketieteellinen tiedekunta

Saat tietää ryhmäsi pienryhmäohjaajat opintojesi ensimmäisenä päivänä. Voit tarvittaessa kysyä sitä myös palveluosoitteesta study.medicine(at)oulu.fi.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luonnontieteellinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietotekniikka

Tuutorit

Tuutorin saat tietää hakutiedoissa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetystä tuutorin tervehdyskirjeestä. Mikäli sinulla on kysyttävää tuutorointiin liittyen, niin ota yhteyttä tutkinto-ohjelman tuutoriyhdyshenkilöön Satu Tammiseen.

Saamelainen kulttuuri

Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

Fuksiláidehus

Humanisttalaš dieđagotti ođđa oahppin oaččut fuksiláidesteaddji, gii oahpista oahpuid álggaheapmái, oahpuid plánemii, oahppobirrasii ja erenomážit du iežat oahpposuorgái. Oassálastin fuksiláidesteapmái lea dehálaš vuohki oahpásmuvvat universiteahta, dieđagotti ja iežat oahpposuorggi doaimmaide. Humanisttalaš dieđagoddi lágida ođđa ohppiide infodilálašvuođa, man loahpas oahppit juhkojuvvojit joavkkuide. Joavkkuid láidestaddjit leat du oahppoávdnasa boarráset oahppit, geaid universitehta lea skuvlen láidestit ođđa ohppiid. Leage erenomáš dehálaš oassálastit čakčalohkanbaji vuosttas informašuvdnadilálašvuhtii.

Sämikielân (inarinsaameksi)

Fuksilaiđiittâs

Oulu ollâopâttâh uárnee puoh uđđâ uáppeid fuksilaiđiittâs, mii álgá uápui vuosmuu peeivi. Enâmus laiđiittâs lii vuosmuu čohčâluuhâmpaje ääigi. Fuksilaiđiitteijee jođettâsâst uđđâ uáppeeh uápásmeh juávhuin jieijâs oppâmsyergi, tieđâkode já ubâ ollâopâttuv vuáválâšvuođáid mut eromâšávt eres uáppeid já Oulun. Fuksilaiđiitteijen láá siämmáá uáppusyergi aaleeb ihekuursâi lohheeh, kiäid ollâopâttâh lii škovliittâm paargon. Lii-uv eromâš tehálâš uásálistiđ čohčâluuhâmpaje vuossâmuu informaatiotilálâšvuotân.

Säämas (koltansaameksi)

Fuksslaiʹddstõs

Humaniistla tiõđkååʹdd ođđ mättʼtõõttjen vuäǯǯak fuksslaiʹddsteei, ǩii vuäʹppast tuu mättjummši aʹlǧǧe, mättjummši plaanummša, mättjempirrõʹsse da tuu jiijjad mättjemsuârgga. Vuässõõttâm fuksslaiʹddstõʹsse lij vääžnai nääʹll tobdstõõttâd universiteeʹtt, tiõđkååʹdd da jiijjad mättjemsueʹrj tuåimid. Humaniistlaž tiõđkåʹdd reäšš ođđ mättʼtõõđjid infopoodd, mõõn looppâst mättʼtõõđjid jueʹjjet jooukid. Joouki laiʹddsteei lie tuu mättjemaunnâz puärrsab mättʼtõõđi, ǩeäid universiteʹtt lij škooultam vuäʹpsted ođđ mättʼtõõđjid. Lij tâma sami vääžnai, što vuässõõđak čõhččlookkâmpââʹj vuõssmõs infopoʹdde.

Saamen kieli

Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

Fuksiláidehus

Humanisttalaš dieđagotti ođđa oahppin oaččut fuksiláidesteaddji, gii oahpista oahpuid álggaheapmái, oahpuid plánemii, oahppobirrasii ja erenomážit du iežat oahpposuorgái. Oassálastin fuksiláidesteapmái lea dehálaš vuohki oahpásmuvvat universiteahta, dieđagotti ja iežat oahpposuorggi doaimmaide. Humanisttalaš dieđagoddi lágida ođđa ohppiide infodilálašvuođa, man loahpas oahppit juhkojuvvojit joavkkuide. Joavkkuid láidestaddjit leat du oahppoávdnasa boarráset oahppit, geaid universitehta lea skuvlen láidestit ođđa ohppiid. Leage erenomáš dehálaš oassálastit čakčalohkanbaji vuosttas informašuvdnadilálašvuhtii.

Sämikielân (inarinsaameksi)

Fuksilaiđiittâs

Oulu ollâopâttâh uárnee puoh uđđâ uáppeid fuksilaiđiittâs, mii álgá uápui vuosmuu peeivi. Enâmus laiđiittâs lii vuosmuu čohčâluuhâmpaje ääigi. Fuksilaiđiitteijee jođettâsâst uđđâ uáppeeh uápásmeh juávhuin jieijâs oppâmsyergi, tieđâkode já ubâ ollâopâttuv vuáválâšvuođáid mut eromâšávt eres uáppeid já Oulun. Fuksilaiđiitteijen láá siämmáá uáppusyergi aaleeb ihekuursâi lohheeh, kiäid ollâopâttâh lii škovliittâm paargon. Lii-uv eromâš tehálâš uásálistiđ čohčâluuhâmpaje vuossâmuu informaatiotilálâšvuotân.

Säämas (koltansaameksi)

Fuksslaiʹddstõs

Humaniistla tiõđkååʹdd ođđ mättʼtõõttjen vuäǯǯak fuksslaiʹddsteei, ǩii vuäʹppast tuu mättjummši aʹlǧǧe, mättjummši plaanummša, mättjempirrõʹsse da tuu jiijjad mättjemsuârgga. Vuässõõttâm fuksslaiʹddstõʹsse lij vääžnai nääʹll tobdstõõttâd universiteeʹtt, tiõđkååʹdd da jiijjad mättjemsueʹrj tuåimid. Humaniistlaž tiõđkåʹdd reäšš ođđ mättʼtõõđjid infopoodd, mõõn looppâst mättʼtõõđjid jueʹjjet jooukid. Joouki laiʹddsteei lie tuu mättjemaunnâz puärrsab mättʼtõõđi, ǩeäid universiteʹtt lij škooultam vuäʹpsted ođđ mättʼtõõđjid. Lij tâma sami vääžnai, što vuässõõđak čõhččlookkâmpââʹj vuõssmõs infopoʹdde.

Lääketieteen tekniikka DI

2020

Ahmed Shaheen

Kulttuuriantropologia

Kulttuuriantropologian pienryhmäohjaajaksi?

Pienryhmäohjaajan tehtävänä on perehdyttää uudet kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat yliopistoon, opiskeluympäristöön, omaan opiskelualaan ja erityisesti opintojen alkuun. Pienryhmäohjaaja toimii yhteistyössä oppiaineen henkilökunnan kanssa. Pienryhmäohjaajaksi voivat hakea 2. tai 3. vuoden kulttuuriantropologian pääaineopiskelijat. Oulun yliopiston Koulutuspalvelut maksaa pienryhmäohjaajalle ohjauspalkkion ja vastaa yhdessä tiedekunnan kanssa pienryhmäohjaajien kouluttamisesta. Pienryhmäohjaajat saavat erillisen todistuksen ohjauksesta ja koulutukseen osallistumisesta.

Lisätiedot:

Anneli Meriläinen-Hyvärinen, anneli.merilainen (at) oulu.fi

Kemia

Kemian tutkinto-ohjelmassa on kautta aikojen ollut hyviä pienryhmäohjaajia, jotka ovat vastuullisesti opastaneet uudet opiskelijamme yliopiston toimintakulttuuriin. Pienryhmäohjaajat tekevät yhteistyötä meidän omaopettajiemme kanssa, näin fuksit pääsevät mahdollisimman nopeasti alkuun yliopisto-opinnoissaan.

Kemian opiskelijoilla on oma kilta: Oulun Yliopiston Kemistit r.y. eli Valenssi. Valenssilaiset auttavat myös uusia opiskelijoita löytämään oman paikkansa yliopistoyhteisössä.

Digitalisation, Computing and Electronics

Pienryhmäohjaajat eli opiskelijakummit 2021-2022

Uusien opiskelijoiden omaopettajana määräytyy valitun suuntautumisen mukaan. Tietotekniikka: Anja Keskinarkaus, Elektroniikka: Marko Neitola, Tietojenkäsittelytiede: Olli Korhonen. Opiskelijakummisi ottaa sinuun yhteyttä henkilökohtaisesti. Mikäli sinulla on kysyttävää kummeihin tai omaopettajiin liittyen, niin ota yhteyttä tutkinto-ohjelman vastuuhenkilöön Riku Hietaniemeen.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Tuutorit 2023-2024

Tuutorisi saat tietää hakutiedoissa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetettävästä (viimeistään viikolla 33) tutkinto-ohjelman tervehdyskirjeestä. Mikäli sinulla on kysyttävää tuutoriohjaukseen liittyen, ota yhteyttä tuutoriohjaustoiminnan yhdyshenkilöön Timo Kokkoseen (timo.kokkonen(a)oulu.fi).

Biokemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, LuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskennallinen biologia ja data-analyysi

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tuotantotalous

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkkitehtuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Konetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, HuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oppimistieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Learning, Education and Technology

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Education and Globalisation

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietojenkäsittelytiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hyvinvointitekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka TtM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Terveystieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

International Business Management (BSc EBA)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskentatoimi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Liiketoiminta-analytiikka (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Markkinointi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rahoitus (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Taloustiede (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.