Self-Hack

Self-Hack järjestetään orientaatioviikon perjantaina 1.9.2023 klo 10-13.

Self-Hack-työpaja auttaa Oulun yliopiston aloittavia opiskelijoita orientoitumaan opintoihinsa uudella tavalla. Työpajan tavoitteena on tukea uusien opiskelijoiden siirtymistä yliopisto-opintoihin tarjoamalla mahdollisuuden pohtia omaa ajankäyttöään, opiskelutekniikoita sekä tulevaisuuden tavoitteita.
Opiskelijajoukko kasvitieteellisessä puutarhassa.

Mikä Self-Hack on?

Self-Hack on Oulun yliopiston uusille opiskelijoille järjestettävä työpaja, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoitamme yliopisto-opintoihin siirtymisessä, opintoihin kiinnittymisessä sekä oman yliopisto-opiskelijan identiteetin muodostamisessa. Työpaja auttaa sinua hahmottamaan omaa ajankäyttöäsi, omia vahvuuksiasi, osaamistasi sekä tämän hetkisiä opiskelutekniikoitasi ja auttaa myös pohtimaan hieman tulevaisuuden tavoitteitasi.

 

Käytännön ohjeita

Käytännössä Self-Hack toteutetaan erilaisten harjoitusten avulla, jotka on koottu työkirjaan. Harjoitusten apuna toimii kirjallisten ohjeiden lisäksi videomateriaalit, jotka löydät koottuna tämän sivun lopusta. Videot sisältävät pienen alustuksen materiaaleihin sekä kattavat ohjeistukset työkirjan tehtäviin. Voit tehdä Self-Hackin itsenäisesti, kaverin kanssa tai oman pienryhmäsi kanssa. Tehtävien tekoon on varattu aikaa orientaatioviikolta 1.9. klo 10-13, mutta voit halutessasi tehdä tehtävät myös omien aikataulujesi mukaan.