Brown Bag Seminar: Nähdään virtuaalitodellisuudessa – digitalisaatio, ihmisten välinen vuorovaikutus ja hyvinvointi

Arktisen alueen erityispiirteet, kuten pitkät välimatkat ja harva asukastiheys, vaikuttavat alueella asuvien ihmisten hyvinvointiin eri tavoin. Digitalisaatio voi tarjota ratkaisuja osaan näistä hyvinvointiin liittyvistä erityishaasteista, mutta vähentääkö vai lisääkö digitalisaatio ihmisten yksinäisyyttä ja miten sitä voidaan tutkia? Entä virtuaalitodellisuus: onko mahdollista tavata virtuaalisesti ja nähdä, kuulla ja koskettaa aivan kuin muut ihmiset olisivat samassa tilassa kanssasi? Miten ihmiset reagoivat ja ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa virtuaalisissa ympäristöissä?
Image of brown lunch paper bag and text "University of Oulu, Brown Bag research lunch seminar"

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Paikka

Tellus Stage, Linnanmaan kampus & Zoom

Vieraile tapahtumassa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Lämpimästi tervetuloa Oulun yliopiston Brown Bag -seminaariin tiistaina 21.11. kello 11-12 Tellus Stagelle Linnanmaan kampukselle oppimaan lisää ja keskustelemaan edellä mainituista aiheista. Seminaarin puhujina ovat Mikko Sams ja Anna Reetta Rönkä. Seminaari on englanninkielinen.

Mikko Sams on kognitiivisen neurotieteen professori Aalto-yliopistosta ja MAGICS-tutkimusinfrastruktuurin johtaja. Professori Sams on mukana Kvantum-instituutin koordinoimassa Argumenta-hankkeessa ”Terve ympäristö – terve ihminen”.

Anna Reetta Rönkä on tutkijatohtori Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa ja Arktisen yliopistoverkoston UArcticin temaattisen verkoston ”Health and Wellbeing in the Arctic” varajohtaja. Arktinen yliopistoverkosto UArctic on eri yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimusinstituuttien ja järjestöjen muodostama monitieteinen yhteistyöverkosto, jonka jäsenet tekevät yhteistyötä arktisen alueen koulutuksen, tutkimuksen ja tiedonvälityksen saralla.

Seminaarissa Rönkä puhuu digitalisaation ja yksinäisyyden suhteesta arktisessa kontekstissa, niiden vaikutuksesta ihmisten hyvinvointiin ja siitä, miten tätä aihetta on tähän mennessä tutkittu. Sams kertoo MAGICS-tutkimusinfrastruktuurista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tutkijoille, esimerkiksi tutkia ihmisten ja heidän ympäristönsä virtuaalistumista, sekä tarkkailla ja mitata ihmisten reaktioita ja vuorovaikutusta virtuaalisissa ympäristöissä.

Seminaariin ilmoittautuneille osallistujille tarjotaan lounas. Ilmoittauduthan seminaariin perjantaihin 17.11. kello 12 mennessä.

Jos et pääse kampukselle, voit osallistua seminaariin myös Zoomissa.

Tämän syksyn Brown Bag -seminaareissa haluamme tuoda esille Oulun yliopiston arktista strategiaa ja tutkimusta. Oulun yliopiston arktinen strategia pyrkii vastaamaan arktisen alueen haasteisiin ja mahdollisuuksiin luomalla kestävää arktista tietoyhteiskuntaa. Arktisen strategiamme painopisteet ovat resilienssi ja reagointikyky, yhteinen terveys ja ympäristö ja luonnonvarat ja liiketoiminta. Arktista tutkimusta yliopistossamme toteuttaa 150 eri alojen tutkijaa ja olemme mukana aktiseen koulutukseen ja tutkimukseen liittyvissä yhteistyöverkostoissa.

Oulun yliopiston Brown Bag -seminaarien ideana on mahdollistaa kohtaamisia eri alojen tutkijoiden välillä ja lisätä tieteidenvälistä keskustelua. Kerran kuussa kutsumme kaksi tutkijaamme eri tieteenaloilta puhumaan samaan aihepiiriin liittyvästä tutkimuksestaan. Tervetuloa mukaan oppimaan uutta, kyselemään ja keskustelemaan!

Viimeksi päivitetty: 23.10.2023