KÄYPI-hankkeen loppuwebinaari: Käynnissäpidon uusimmat teknologiat ja niiden vaikutus vähähiilisyyteen

KÄYPI-hankkeessa on selvitetty ja demonstroitu uusimpien teknologioiden hyödyntämistä kunnossapidossa. Tavoitteena on nostaa yritysten osaamistasoa käynnissäpitoteknologian alalla ja lisätä valmiuksia nykyaikaisten teknologioiden käyttöön kolmen korkeakoulun yhteistyöllä.
Hankekuva

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Paikka

online

Lisää tapahtuma kalenteriin

Prosessien käyttövarmuuden puutteet aiheuttavat vuosittain merkittävän osan alueen teollisuusyritysten hiilipäästöistä. Käynnissäpidon ja laadun yhteistarkastelulla pyritään löytämään kokonaisvaltaisempi ote prosessien hallintaan.

Hankkeen loppuseminaarissa luodaan katsaus tuloksiin eri näkökulmista. Kontiotuote Oy kertoo hankeyhteistyökokemuksistaan. Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto esittelevät tuloksia, joita hyödynnetään myös kOPPI-hankkeen koulutuksissa.

Katso ohjelma täällä

Ilmoittaudu tapahtumaan tästä

Hanketta koordinoi Centria-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajia ovat Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Lisätietoa

Viimeksi päivitetty: 26.8.2022