Muuttuvaan maailmaan: Kommunikoinnin monimuotoisuus ja muutos

Oulun yliopiston ihmistieteiden näkökulmiin keskittyvän Eudaimonia-instituutin tutkimusryhmät esittelevät tutkimustuloksiaan laajalle yleisölle neliosaisessa Studia Generalia -sarjassa.

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Paikka

Online

Vieraile tapahtumassa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ihmistieteet kattavat humanistiset, kauppatieteelliset, kasvatustieteelliset ja ihmismaantieteen alat.

Luentoja voi seurata suorana Oulun yliopiston YouTube-kanavalla. Luennot pidetään suomeksi. Juontajana Simo Kekäläinen.

Yleisöllä on Studia Generalian henkeen kuuluen mahdollisuus esitysten jälkeen esittää kysymyksiä ja kommentteja esittäjille osoitteessa https://viestiseina.fi/unioulu/​

Kaikki sarjan teemoista ja esityksistä kiinnostuneet ovat tervetulleita seuraamaan luentoja!

Eudaimonia-instituutti

Ohjelma:

Varhainen puheen kehitys on monen tekijän summa. Tutkijatohtori Leila Paavola-Ruotsalainen, Predictors of late language emergence and factors influencing later linguistic outcomes -hanke

Varhainen puheen kehitys viivästyy noin joka viidennellä lapsella. Viivettä selittävät monet sekä lapseen itseensä että hänen kasvuympäristöönsä liittyvät tekijät. Meneillään olevassa tutkimuksessa korostuvat sosiaalisten ja tunnetaitojen merkitys.

Monipuolisilla aineistoilla uutta tietoa autismikirjon aikuisten sosiaalisen kommunikaation taidoista. Yliopistonlehtori Soile Loukusa, Understanding the communication and social features of individuals with autism spectrum disorder in the current society -hanke

Erityyppisiä aineistoja yhdistelevä tutkimuksemme osoittaa sosiaalisen kommunikaation kykyjen olevan monin tavoin samankaltaisia kielellisesti tyypillisesti suoriutuvilla autismikirjon aikuisilla ja aikuisilla, joilla ei ole autismikirjon diagnoosia. Toisaalta tutkimuksemme tuo esille eroja autismikirjon aikuisten tavassa tulkita, katsoa ja kehollisesti reagoida sosiaalisiin kommunikaatiotilanteisiin. Aivotutkimuksen tuloksemme taas antavat viitteitä siitä, että sosiaalisten tilanteiden pragmaattiset haasteet ilmenevät autismikirjon henkilöillä vasta prosessointikuormituksen kasvettua tietyn kynnyksen yli.

Rotta opettajana – kansalaistiedettä rottien kanssa. Tutkijatohtori Anttoni Kervinen, Multispecies Childhoods -hanke

Rotta on tuholainen, koe-eläin ja rakastettu lemmikki. Ihmisten ja rottien suhde on esimerkki monilajisesta yhteiselosta, johon liittyy monia jännitteitä. Toisaalta ihmiskeskeisyys kohdatessamme toisia lajeja on vaarantanut niiden hyvinvoinnin. Mitä rotta voi opettaa meille ihmisenä olemisesta?

Yhteisen ymmärryksen ja toiminnan edistäminen vuorovaikutuksen keinoin. iTask: Linguistic and Embodied Features of Interactional Multitasking (Useita esittäjiä)

iTask-hankkeessa tutkitaan vuorovaikutusta erilaisissa arjen ja ammatillisten kontekstien tilanteissa. Esityksessä kerromme, minkälaisia keinoja ihmisillä on vahvistaa yhteistä ymmärrystä ja edistää yhteistä toimintaa tilanteissa. Tulokset kumpuavat oikeista vuorovaikutustilanteista ja niissä kerätyistä videoaineistoista. Keskitymme lapsiperheiden arkeen ja YK:n sotilastarkkailijoiden kriisinhallintakoulutukseen.

Kännykkäkö keskustelun tiellä? Tarkastelussa älylaitteet ja kasvokkainen vuorovaikutus. Tutkijatohtori Joonas Råman, Smart communication: The situated practices of mobile technology and lifelong digital literacies -hanke

Esitys tarkastelee kielitieteen keinoin sitä miltä älypuhelinten, tablettien ja kannettavien tietokoneiden käyttö aidosti näyttää jokapäiväisessä kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Hankkeessa tutkitaan, haittaavatko älylaitteet kasvokkaista vuorovaikutusta, kuten monesti kuulee väitettävän. Lisäksi pohditaan sitä, onko vanhempien ja nuorempien ikäluokkien mobiililaitteiden käytössä oikeasti kovin suuria eroja.

Viimeksi päivitetty: 22.10.2021