Muuttuvaan maailmaan: Muutos pohjoisessa – nuoret, yhteisöt sekä resurssien ja tilan hallinta

Oulun yliopiston ihmistieteiden näkökulmiin keskittyvän Eudaimonia-instituutin tutkimusryhmät esittelevät tutkimustuloksiaan laajalle yleisölle neliosaisessa Studia Generalia -sarjassa.

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Paikka

Online

Vieraile tapahtumassa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ihmistieteet kattavat humanistiset, kauppatieteelliset, kasvatustieteelliset ja ihmismaantieteen alat.

Luentoja voi seurata suorana Oulun yliopiston YouTube-kanavalla. Sarjan muut luennot pidetään keskiviikkoisin 17. ja 24.11. klo 17–19. Luennot pidetään suomeksi. Juontajana Simo Kekäläinen.

Yleisöllä on Studia Generalian henkeen kuuluen mahdollisuus esitysten jälkeen esittää kysymyksiä ja kommentteja esittäjille osoitteessa https://viestiseina.fi/unioulu/​

Kaikki sarjan teemoista ja esityksistä kiinnostuneet ovat tervetulleita seuraamaan luentoja!

Eudaimonia-instituutti

Ohjelma:

Pohjoinen nuoruus ja historian läsnäolo muuttuvassa maailmassa. Väitöstutkija Helena Pennanen, Northern Rural Youth in Flux -hanke

Nuorten elämä on liikkeessä olevaa, muuttuvaa ja nähdään usein ainoastaan eteenpäin katsovana aikana, jolloin opiskelu ja omien polkujen löytäminen ovat nuorten elämän keskiössä. Samaan aikaan kulttuuriset tavat ja arvot sitovat nuoret osaksi lokaaleja ja globaaleja yhteisöjä. Myös ympäröivä maailma on jatkuvassa muutoksessa. Esimerkiksi koulutuspoliittiset linjaukset vaikuttavat nuorten valintahorisontteihin, samoin ympäristöä koskevat muutokset, joista suurimpana ilmaston lämpeneminen vaikuttaa niihin valintakehyksiin, mihin nuoret tulevaisuuttaan asettelevat. Hankkeessa tarkastelemme peruskoulun nivelvaiheessa olevien, Suomen saamelaisalueella elävien tyttöjen arjen rakentumista, tulevaisuudennäkymiä ja tyttönä elämistä ylisukupolvisesta historialliseen jatkumoon kiinnittymisen näkökulmasta. Esitelmässäni tarkastelen, miten arjen historia on läsnä yläkoulusta toiselle asteelle siirtyvien tyttöjen elämässä ja miten tämä historiatietoisuus vaikuttaa tyttöjen tulevaisuudensuunnitelmiin. Syvennyn kysymyksiin siitä, miten ylisukupolviset suhteet merkityksellistyvät haastattelemieni tyttöjen elämässä ja miten he kokevat itsensä osana sukupolvien välistä historiallista jatkumoa.

Onko oikeudenmukainen vihreä siirtymä mahdollinen? Tutkijatohtori Simo Sarkki, Transformation and Social Innovation for Sustainable Arctic Communities (TransArct) -hanke

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen vaativat laajakantoisia toimenpiteitä. Esimerkiksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (European Green Deal) tavoittelee hiilineutraalia Eurooppaa vuoteen 2050 mennessä. Toisaalta ilmastonmuutoksen hillintä ja vihreä siirtymä saattavat johtaa sosiaalisesti ja taloudellisesti epäoikeudenmukaisiin vaikutuksiin. Tässä esityksessä tarkastellaan EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kukaan tai mikään alue ei jää jälkeen johtuen vihreästä siirtymästä. Esityksessä luodaan myös silmäys Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston merkitykseen Pohjois-Pohjanmaalla turpeen, ydinvoiman ja tuulivoiman kautta. Esityksen lopputulemana on, että oikeudenmukainen vihreä siirtymä on mahdollinen, mutta ei tapahdu automaattisesti ilman tarkoituksellisia toimia ja politiikkamekanismeja, joiden tehtävä on varmistaa, ettei kukaan jäisi kehityksestä jälkeen.

Arktisten alueiden hallinta: Aluekehitys, rajat ja matkailu. Väitöstutkija Ville Kellokumpu ja väitöstutkija Aapo Lunden, Transformation and Transnationalization of state spaces: Geo-politics of borders, mobilities and planning in the Arctic (SPARCTIC) -hanke

Esitelmä käsittelee arktisen alueen viime vuosien keskeisiä muutoksia koronapandemian ja matkailun, arktisen identiteetin sekä metsäpolitiikan näkökulmasta. Projektissa tarkastellaan erilaisia ​​laadullisia menetelmiä hyödyntäen, miten Suomen arktinen politiikka rakentaa uusia näkemyksiä kestävyydestä ja identiteeteistä. Tarkastelemme näitä muutoksia seuraavien esimerkkien kautta: Kemin paperitehtaan sulkeminen, Suomen mainostaminen arktisena maana ja kasvava luontomatkailu luonnonsuojelualueilla.

Viimeksi päivitetty: 4.11.2021