Poikkeustilanteiden hallinta ja tekoäly riskienhallinnassa, koulutusinfo

Tule mukaan vaikuttamaan koulutuksen sisältöön! Keskustelumuotoisen tilaisuuden tarkoitus on

- kertoa käynnistyvästä koulutuksesta
- kartoittaa riskienhallinnan ja häiriötilanteisiin varautumisen kipupisteet
- kuulla mitä ajatuksia tekoäly herättää riskienhallinnassa.

Syksyllä alkavan koulutuksen aiheet

- Poikkeustilanteet ja niihin varautuminen: liiketoimintariskien arviointi, sietokyvyn kehittäminen, vaihtoehtoisten liiketoimintaskenaarioiden ja jatkuvuudenhallintasuunnitelmien laatiminen.
- Tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet riskienhallinnassa: käytettävissä olevat tietolähteet; mitä lisäarvoa tekoälymenetelmien käyttöönotto voisi tuoda; mitä haasteita tekoälyn hyödyntämisessä on?
Logot EU, Leverage from the EU 2014-2020, Koulutusinfo

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Paikka

Oulun yliopisto, kokoushuone YT116 pääsisäänkäynti, Erkki Koiso-Kanttilan katu

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ilmoittautuminen 7.6. mennessä: Johtajuus poikkeustilanteissa, Koulutusinfo: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

Yhteyshenkilö: Pirjo Rousu, 050 573 4763, pirjo.rousu@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 25.5.2022