Säätötekniikan ryhmä aktiivisena Automaatiopäivillä

Automaatioalan tärkeässä kotimaisessa verkostoitumistapahtumassa Säätötekniikan tutkimusryhmä Oulun yliopistosta oli hyvin edustettuna ja myös vastaanottamassa kunnianosoituksia.

jari R esitelma
Dosentti Jari Ruuska pitämässä MAJAKKA-hankkeeseen liittyvää esitelmää.

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Lisää tapahtuma kalenteriin

Säätötekniikan tutkimusryhmä oli aktiivisessa roolissa Automaatiopäivät 2023 -seminaarissa, jonka teemana oli Automaatio ja koneoppiminen vihreän siirtymän mahdollistajina. Seminaari on Suomen Automaatioseuran kahden vuoden välein järjestämä automaatiota sekä digitalisaatiota käsittelevä tapahtuma. Automaatiopäivät ovat toimineet tärkeänä verkostoitumistapahtumana koulutus-, tutkimus- ja yrityssektoreiden välillä jo 25 kertaa.

Ryhmällämme oli tapahtumassa seitsemän esitelmää liittyen energiatuotantoon ja -kulutukseen, tuotantoprosessien monitorointiin ja säätöön, sekä digitalisaation hyödyntämiseen teollisuusprosessin energiatehokkuuden parantamisessa. Useimmat esitykset olivat katsauksia käynnissä olleista hankkeistamme (HOPE, OXILATE, CEIWA, MAJAKKA) ja Biojalostamon mittaukset. Tapahtuma tarjosi myös tilaisuuden nuoremmille tutkijoille esitellä tieteellisiä tuloksiaan ensimmäistä kertaa suuremmalle yleisölle.

”Automaatiopäivät antoi oivan katsauksen, mitä automaatiokentällä ja -tutkimuksessa Suomessa tehdään”, kertoi väitöskirjatutkija Henri Pörhö. ”Yleisöstä tuli hyviä ja asiantuntevia kysymyksiä omaan aiheeseen”. Henri esitteli CEIWA-projektissa tehtyä työtä, jossa hän on tutkinut datapohjaista mallinnusta teollisuuden jätevesien käsittelyprosessien hallintaan liittyen. Myös muiden tutkijoiden ja yritysten edustajien esitelmien kuunteleminen oli kiintoisaa. ”Erityisesti jäi mieleen Krister Forsmanin keynote-puhe. Siinä esiteltiin, miten monimutkaisetkin säätöongelmat kyettiin yksinkertaistamaan”, sanoi väitöskirjatutkija Teemu Pätsi. Teemun oma esitys käsitteli säätöpiirien suorituskyvyn monitorointia. Tutkimus liittyi OXILATE-projektiin ja tehtiin yritysyhteistyönä. ”Yliopistojen ja yritysten yhteistyö näkyikin useissa esityksissä”, Teemu lisäsi.

Muista esityksistämme seminaarin teemaan, vihreään siirtymään, liittyivät erityisesti tutkijatohtori Petri Hietaharjun sovellus monitavoiteoptimoinnin hyödyntämisestä energiajärjestelmissä sekä tutkijatohtori Markku Ohenojan esittelemä mallipohjainen ratkaisu biojalostamojen raaka-aineen kosteuspitoisuuden reaaliaikaiseen arviointiin. Kaikkien esitysten otsikot ja tekijät on lueteltu artikkelin lopussa.

Esitysten lisäksi Säätötekniikan tutkimusryhmässä, sekä Suomen automaatioyhteisöissä pitkään vaikuttaneita henkilöitä palkittiin seminaarin yhteydessä pidetyssä Suomen Automaatioseura ry:n 70-vuotisjuhlassa. Emeritus professori Kauko Leiviskä palkittiin kutsumalla hänet kunniajäseneksi merkittävästä palvelusta Suomen Automaatioseuran hyväksi, esimerkiksi pitkäaikainen IFAC:n Suomen yhteyshenkilönä toimiminen ja lukuisat muut tehtävät. Dosentti Esko Juuso puolestaan palkittiin kultaisella ansiomerkillä pitkäaikaisesta toiminnasta suomalaisen automaation hyväksi, esimerkkeinä simulaatiojaoston puheenjohtajuus sekä toimiminen Suomen edustajana kansainvälisissä järjestöissä, kuten SIMS. Lämpimät onnittelut molemmille tunnustuksista.

Säätötekniikan esitelmät Automaatiopäivillä

  • Data-based tools for wastewater treatment optimization: Henri Pörhö, Jani Tomperi, Aki Sorsa, Esko Juuso, Jari Ruuska and Mika Ruusunen (CEIWA -projekti)
  • Digitalisaatiolla kohti vähäpäästöisiä prosesseja - simulointiesimerkki prosessivesien lämmön talteenotosta: Outi Ruusunen, Ari Isokangas and Mika Ruusunen (MAJAKKA -projekti)
  • Intelligent Distributed Parameter Models for Dynamic Simulation of a Solar Collector Field: Esko Juuso (HOPE -projekti)
  • Laserkeilauksesta ja fotogrammetriasta pistepilveksi: Ari Isokangas, Outi Ruusunen and Mika Ruusunen (MAJAKKA -projekti)
  • Modelling for Multi-objective Optimization in a District Heating Network: Petri Hietaharju, Esko Juuso, Jari Ruuska and Mika Ruusunen (HOPE -projekti)
  • Monitoring of process control performance for a more sustainable production: Teemu Pätsi, Markku Ohenoja, Harri Kukkasniemi, Tero Vuolio, Petri Österberg, Seppo Merikoski, Henry Joutsijoki and Mika Ruusunen (OXILATE -projekti)
  • Simulating Moisture Content and Flow of Sawdust in a Storage Silo with Cellular Automata: Tero Vuolio, Markku Ohenoja, Petri Österberg and Mika Ruusunen (Biojalostamon mittaukset -projekti)

Viimeksi päivitetty: 26.4.2023