Studia generalia: johdanto AGEMERA-projektin avainteknologioihin ja yrityksiin niiden takana

Kerttu Saalasti-instituutin koordinoima Horizon Europe -hanke AGEMERA järjestää Studia Generalia -tilaisuuden, jossa esitellään projektin ketteriä malminetsintäteknologioita sekä yrityksiä näiden innovaatioiden takana. Tilaisuus on avoin ja järjestetään sekä fyysisenä tapahtumana Tellus Arena Stagella Linnanmaan kampuksella että verkossa. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Tilaisuus pidetään englanniksi.
ground

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Paikka

Teams

Lisää tapahtuma kalenteriin

Etäosallistuminen tämän linkin kautta.

Innovaatiot ja yritykset niiden takanaLITHICA SCCL: David Marti

Passiiviset seismiset menetelmät malminetsintäänAGEMERA-projektissa käytämme seismiseen tärinätietoon perustuvia passiivisia seismisiä tekniikoita, joiden tavoitteena on karakterisoida valittujen testipaikkojen seismistä geologista rakennetta. Tavoitteena on validoida ja testata uusien, tehokkaampien seismisten signaalien talteenottokykyä ja selvittää niiden mahdollisuudet mineraalien etsinnässä. Lisäksi parannamme olemassa olevia dataprosessointistrategioita varmistaaksemme optimaalisen soveltamisen saadaksemme parhaan seismisen kuvan kallioperän pintaosista ja nopeuttaaksemme datankäsittelyaikoja.Radai Oy: CEO Ari SaarteenojaMonianturijärjestelmä, joka yhdistää magneettisen, radiometrisen ja sähkömagneettisen havainnoinnin

AGEMERA kehittää innovatiivista hybridimittausjärjestelmää, joka integroidaan dronealustaan. Hankkeessa luodaan ja integroidaan kolme erilaista geofysikaalista tutkimusjärjestelmää ja yhdistetään kaikki nämä tietojoukot kehittyneillä jälkikäsittelyalgoritmeilla.Muon Solutions Oy: Marko Holma

MuografiaMuon Solutions Oy on korkean teknologian suunnittelu-, valmistus- ja konsultointiyritys Suomessa. Yritys tarjoaa erilaisia ratkaisuja kaivosteollisuudelle. Yhtiön pääpainopiste on kosmisten säteiden muografiaan perustuvien palvelujen kehittäminen ja toimittaminen. Se on ainutlaatuinen geofysiikan haara, joka pystyy tarjoamaan suurten kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten esineiden sisäisten tiheysrakenteiden 2D-, 3D- ja time-lapse-skannausta. Lisäksi yritys tarjoaa laajan valikoiman konsultointi- ja urakointipalveluita mineraalietsintäasiakkaille.OPT-NET BV: Francisco GutierresOPT/NET AI -ympäristö on kasvanut sarjaksi itsenäisiä alustoja, joilla on rajattomasti potentiaalia useilla kriittisillä ja dataintensiivisillä teollisuudenaloilla, kuten mineraaliraaka-aineteollisuudessa ja malminetsintäteollisuudessa sekä Copernicus Data cube- ja AI-palveluissa. Tavoitteemme on luoda jatkuva tuki kenttäkokeille, tiedonkeruulle ja ARD-kuutioiden generoinnille koko kenttäkokeiden ajan; demonstroida OPT/NET AI -ympäristön automaatiovalmiuksia käyttämällä, jotta saadaan parempi geologinen ymmärrys tunnetuista mineraaliesiintymistä kriittisten mineraalien tunnistamiseksi sekä toimittaa tekoälypohjaisia 2D- ja 3D-visualisointeja suuremmalla tarkkuudella ja nopeudella.

Lisätiedot:Jari Joutsenvaara, AGEMERA projektikoordinaattori

jari.joutsenvaara@oulu.fiProjektisivu:

AGEMERA – Kriittisten raaka-aineiden potentiaali Euroopassa: Uudet ketterät malminetsintämenetelmät ja mineraalijärjestelmien mallinnusSome:Twitter

#AGEMERA

@MuonSolutions

#RADAI, #RadaiOy #RadaiLtd

#Lithica SCCL

@OptNetConsBVLinkedIn

https://www.linkedin.com/company/radai-oy/

https://www.linkedin.com/company/muon-solutions-ltd

https://www.linkedin.com/company/lithica/

https://www.linkedin.com/company/opt-net/

Viimeksi päivitetty: 3.10.2022