Uraohjauksen arki ja politiikat

Tervetuloa Uraohjauspäivään 11.4. ja Ohjaustutkimuksen konferenssiin 12.4. verkossa ja Oulun yliopistossa!

Kartta

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Paikka

Oulun yliopistossa ja verkossa

Sijainti

Linnanmaa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ohjauksen merkitys näyttää kasvavan erilaisissa organisaatioissa. Ohjauksella voidaan tukea oppilaita, opiskelijoita, työntekijöitä, työnhakijoita sekä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia saavuttamaan omat tavoitteensa. Ohjaus toimii sillanrakentajana silloin, kun organisaation tai yhteiskunnan tavoitteet ja tarpeet näyttävät poikkeavan yksilöiden tai yhteisöjen tavoitteista.

Uraohjauspäivässä pureudumme ohjaajan työn arkeen ja kokemuksiin näiden lupausten ristivedoissa. Jos ohjaus on institutionaalista yhteistoimintaa asiakkaan omistamien prosessien tukemiseksi (Vehviläinen 2020) meillä on kolme keskeistä kysymystä:

1) mitä institutionaalinen yhteistyö omassa organisaatiossa tarkoittaa?
2) millä tavalla tunnistamme ja tuemme asiakkaan prosessia?
3) kuka ja millä tavalla ohjaaja on tällä kosketuspinnalla?

Kutsumme sekä Uraohjauspäivän että Ohjaustutkimuksen konferenssin osallistujia tarkastelemaan näitä kysymyksiä, haastamaan ohjauksen määritelmiä oman työnsä tai tutkimuksensa näkökulmista sekä tuomaan yhteiseen keskusteluun sen, mikä omassa työssä tai tutkimuksessa on juuri nyt ajankohtaista ja kaipaa aikaa ja yhdessäajattelua.

Uraohjauspäivä 11.4.2024: Uraohjauspäivä toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa ja se koostuu tuttuun tapaan yhteisistä luennoista ja osallistujien ehdottamista työryhmistä. Toivomme osallistujien ehdotuksia työryhmistä, joiden työskentelyaika on 1,5 h. Työryhmää voi ehdottaa yksin tai yhdessä. Työryhmät voivat keskittyä yhdessä tekemällä oppimiseen (esimerkiksi ohjausmenetelmien tai -suuntausten esittely, kokeilu tai aivoriihi uusien ideoiden ympärillä) tai niissä voi käsitellä käsitteellisiä, teoreettisia tai kehittämiseen liittyviä kysymyksiä alustaen, kommentoiden ja keskustellen. Voit ehdottaa työryhmää 15.2. mennessä (linkki alempana). Tiedon hyväksymisestä saat 22.2.2024

Uraohjauspäivä järjestetään yhteistyössä Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n sekä Oulun ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Uraohjauspäivän järjestelytoimikuntaan kuuluvat KT Tiina Laajala, KT Pirjo-Liisa Lehtelä, KT Kati Mäenpää, KT Maria Peltola, KT Kirsi Raetsaari, KT, dos. Teemu Suorsa (pj) sekä Uraohjaajat ja valmentajat ry:n pj Auli Sesay.

Ohjaustutkimuksen konferenssi 12.4.2024: Ohjaustutkimuksen konferenssin ytimessä ovat ohjausalan tutkijoiden esitykset omasta tutkimuksestaan sekä keskustelu näistä. Konferenssi toteutetaan Oulun yliopistossa Linnanmaan kampuksella ja zoom-yhteydellä. Toivomme osallistujilta esityksiä empiirisestä tai teoreettisesta ohjausalan tutkimuksesta. Tutkimus voi olla jo toteutettu tai työn alla oleva tutkimus. Voit myös esitellä tutkimusideaa, josta haluaisit päästä keskustelemaan tapahtuman osallistujien kanssa. Oman esitysehdotuksensa voi lähettää 15.2.2024 mennessä (linkki alempana). Tiedon hyväksymisestä saat 22.2.2024

Ohjaustutkimuksen konferenssi järjestetään yhteistyössä Suomen kasvatustieteellisen seuran alla toimivan erityisteemaryhmän Ohjausalan tutkimuksen verkoston kanssa. Konferenssin tieteelliseen toimikuntaan kuuluvat VTM Leena Itkonen, prof. Jaana Kettunen, FT Toni Kosonen, KT Maria Peltola, KM Sara Peltola, KT, Dos. Teemu Suorsa (pj), prof. Sanna Vehviläinen, KT Kalle Vihtari.

Ehdota työryhmää Uraohjauspäivään tai esitystä Ohjaustutkimuksen konferenssiin viimeistään 15.2.2024 tällä lomakkeella.

Tärkeät päivämäärät:

  • 15.2.2024 Työryhmä ja esitysehdotusten DL
  • 22.2.2024 Ilmoitus työryhmä- ja esitysehdotusten hyväksymisestä
  • 1.3.2024 Tapahtuman aikataulu julkaistaan; ilmoittautuminen tapahtumaan avataan.
  • 11.4.2024 Uraohjauspäivä
  • 12.4.2024 Ohjaustutkimuksen konferenssi

Lisätietoja: Teemu Suorsa

Viimeksi päivitetty: 17.1.2024