Viljelykasvien luonnonvaraisista sukulaisista kertova näyttely kasvitieteellisessä puutarhassa

Oulun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa on avattu viljelykasvien luonnonvaraisista sukulaisista kertova näyttely. Kyseessä on pohjoismaiden yhteinen, kiertävä näyttely. Puutarhan hyöty- ja lääkekasviosastoon sijoitetut taulut kertovat nk. CWR-lajeista.

Kasveista kertovat taulut kasvitieteellisessä puutarhassa

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Paikka

Kasvitieteellinen puutarha, Kaitoväylä

Lisää tapahtuma kalenteriin

CWR (crop wild relatives) tarkoittaa luonnonvaraista lajia, joka on hyvin läheistä sukua jollekin viljelyskasville. Esimerkiksi Suomessa kasvava metsäomenapuu, Malus sylvestris, on viljelemiemme tarhaomenapuiden lähisukulainen. Myös monille vihanneksille ja marjakasveille löytyy luonnonvaraisia sukulaislajeja.

Kaikki CWR-lajit ovat siis jollekin viljellylle lajille niin läheistä sukua, että niitä voidaan risteyttää keskenään perinteisillä kasvinjalostustavoilla. Luonnonvaraisilta lajeilta saatujen geenien avulla voidaan edistää viljelykasvien sopeutumista ilmastonmuutokseen, tukea kestävää maataloutta ja ruokaturvaa sekä kulttuuriperinnön ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä. ”Siksi luonnonvaraisena kasvavat viljelykasvien sukulaiset ovat tulevaisuuden ruokaturvan kannalta avainasemassa”, sanoo ylipuutarhuri Tuomas Kauppila kasvitieteellisestä puutarhasta.

Pohjoismaissa kiertävän CWR-näyttelyn rahoittaja on NKJ, The Nordic Joint Committee for Agricultural and Food Research. Näyttely on osa laajempaa NordGen-hanketta, jonka tarkoituksena on edistää kestävää maataloutta pohjoismaissa.

CWR-kasveista kertova näyttely kasvitieteellisen puutarhan hyöty- ja lääkekasviosastossa on esillä kesä- ja heinäkuun ajan, minkä jälkeen se siirtyy Ahvenanmaalle.

Viimeksi päivitetty: 2.6.2022