Tietosuojailmoitus Hyvinvointi- ja terveysdatan innovaatioekosysteemi HYTKI -hankkeen sidosryhmille

HYTKI-hankkeen osatoteuttajat keräävät ja käsittelevät henkilötietojasi tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla.

HYTKI Tietosuojailmoitus

1. Rekisterinpitäjä

Yhteisrekisterinpitäjinä

Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Centre for Health and Technology (koordinaattori)
PL 8000
90014 OULUN YLIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
PL 207
40101 Jyväskylä

Kajaanin ammattikorkeakoulu
PL 52
87101 KAJAANI

KuopioHealth osk.
Microkatu 1, L-osa, 3.krs
70210 KUOPIO

Oulun kaupunki, BusinessOulu
PL 22
90015 Oulun kaupunki

Turku Science Park Oy
Joukahaisenkatu 3 A
20520 Turku

Henkilöt, joihin voit tarvittaessa ottaa yhteyttä ja kysyä lisätietoja

Hankkeen koordinaattorin yhteyshenkilö Veera Virta (veera.virta@oulu.fi)
Oulun yliopiston tietosuojavastaava (dpo@oulu.fi)

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteyshenkilö Jaana Mäkelä (jaana.makela@jamk.fi)
Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietosuojavastaava Annukka Akselin (annukka.akselin@jamk.fi)

Kuopio Healthin hankkeen yhteyshenkilö Aki Gröhn (aki.grohn@kuopiohealth.fi)
Kuopio Healthin tietosuojavastaava Ville Pihlajamäki (ville.pihlajamaki@kuopiohealth.fi)

2. Henkilötietojesi käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojasi käytetään Hyvinvointi- ja terveysdatan innovaatioekosysteemi HYTKI-hankkeen tavoitteiden mukaisesti: verkoston kasvattamiseen, yhteydenpitoon sidosryhmien kanssa sekä tiedon välittämiseen digitaaliseen terveyteen sekä terveys- ja hyvinvointidatan hyödyntämiseen liittyvistä uutisista, tapahtumista, käyttötapauksista ja ratkaisuista.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn on henkilön suostumus tietojen käsittelyyn.

3. Säännönmukaiset tietolähteet

Sidosryhmien tietolähteitä ovat ilmoittautumistiedot tapahtumiin ja toimintaan, uutiskirjetilaukset ja hankkeen toteuttamat kyselyt niiltä osin, kuin henkilötietojen kerääminen niissä on tarpeellista.

Täydennämme tietojasi sen osalta, mitä viestintää olet vastaanottanut sekä mihin tapahtumiin tai aktiviteetteihin olet osallistunut. Yhteisöistä keräämme henkilötietoja julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Voimme kerätä muitakin henkilötietoja julkisesti saatavilla olevista lähteistä.

4. Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

Sidosryhmien/organisaatioiden yhteyshenkilöt
- nimi, työsähköposti, asema, organisaatio
- hankkeen toimenpiteet, joihin henkilö osallistunut/ilmoittautunut

Yllä mainitut ovat esimerkkejä henkilötiedoista, joita käsittelemme. Kaikkia niitä ei kerätä jokaisesta henkilöstä vaan käsittelemämme henkilötiedot riippuvat siitä, millaisissa yhteistyön tavoissa olet mukana.

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötiedot säilytetään digitaalisen terveyden verkoston ja suhteen merkityksellisyyden vuoksi toistaiseksi, kunnes niiden poistamista pyydetään tai kunnes yhteisrekisterinpitäjät katsovat, ettei tietojen säilyttäminen ole käsittelyn tarkoituksen vuoksi aiheellista.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Tietoja voidaan luovuttaa yhteisrekisterinpitäjien sisäiseen käyttöön. Henkilötietoja voivat käsitellä ulkopuoliset tahot kuten järjestelmä- ja asiantuntijapalveluita tarjoavien yritysten henkilöstö, kun yritys käsittelee henkilötietoja yhteisrekisterinpitäjien toimeksiannosta.

Henkilötietoja ei luovuteta edellä mainittujen lisäksi muille kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Oikeutesi henkilötietoihisi liittyen

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihisi ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista. Voit lisäksi pyytää henkilötietojesi poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Edellä mainittuja oikeuksiasi käyttääksesi ja lisätietoja saadaksesi otathan yhteyttä kohdassa 1. mainittuihin yhteyshenkilöihin.

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelyä koskeva valitus. Voit tehdä valituksen valvontaviranomaisena toimivalle Tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinneuvontanumeron ja aukioloajat löydät Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta: www.tietosuoja.fi

8. Tietojenantovelvollisuus

Sinulla ei ole mitään lakisääteistä, sopimusperusteista tai muuta velvollisuutta antaa meille henkilötietojasi.

9. Ei automaattista päätöksentekoa tai muuta käyttötarkoitusta

Henkilötietojasi ei käytetä automaattista päätöksentekoa tai mitään muuta tarkoitusta varten kuin mitä tässä tietosuojatiedotteessa (ks. kohta 2) on mainittu.