Anna Maijala

Tutkin väitöskirjassani kansalaisten keräämän terveyteen liittyvän datan käyttökelpoisuutta ja hyödyntämistä erilaisten tapaustutkimusten avulla. Väitöskirjani osatyössä I tutkin potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välisen kommunikaatio- ja oireraportointisovelluksen käyttökelpoisuutta sairaalaympäristössä, ja osatöissä II ja III Oura-hyvinvointisormuksella ambulatorisesti mitatun datan hyödyntämistä eri käyttötarkoituksissa. Väitöstyöni ohjaajani toimivat Prof. Timo Jämsä ja prof. Jarmo Reponen.

Olen valmistunut hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelmasta Terveystieteiden maisteriksi (TtM) vuonna 2018 ja Terveystieteiden kandidaatiksi (TtK) vuonna 2015.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Anna.Maijala@oulu.fi

Vierailuosoite

Aapistie 5A
FI-90220 Oulu
Finland

Postiosoite

POB 5000
FI-90014 University of Oulu
Finland