Anni Lenkola

Tohtorikoulutettava Anni Lenkolan (FM, epäorgaaninen kemia) päätutkimusaiheena on heterogeenisen katalyysin hyödyntäminen teollisuuden jätevesien käsittelyssä. Lisäksi hän kehittää online-mittausmenetelmiä kapillaarielektroforeesianalyysilaitteistolle.

Tutkimusaiheet

  • Jätevesien käsittely
  • Ympäristökatalyysi
  • Kapillaarielektroforeesi
  • Epäorgaaninen kemia
Anni Lenkola

Yhteystiedot

Sähköposti

anni.lenkola@oulu.fi

Puhelinnumero

+35850 477 8126