Anu Eskelinen

Tutkin erilaisten globaalimuutostekijöiden vaikutusta kasvien biodiversiteettiin ja sitä kuinka muutokset kasviyhteisöissä heijastuvat ekosysteemien toimintaan. Olen erityisesti kiinnostunut siitä mitkä mekanismit (esim. kasvien välinen kilpailu) toimivat biodiversiteetin muutosten takana ja tutkimukseni pohjautuu näiden mekanismien kokeelliseen testaamiseen ja globaalimuutostekijöiden kokeelliseen manipulointiin. Tutkimustuloksiani voidaan käyttää mm. ilmastonmuutoksen aiheuttamien kasvillisuus- ja ekosysteemimuutosten ymmärtämisessä, niiden vaikutusten lievittämisessä ja restoraatiotoimissa.

https://eskelinenresearch.com/

Tutkimusaiheet

  • Kasvien biodiversiteetti
  • Ilmastonmuutos
  • Globaalimuutos
  • Ekosysteemien toiminta
  • Kasviyhteisöjen muutosten mekanismit

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

anu.eskelinen@oulu.fi