Eerika Virranmäki

FM, maantieteen ja biologian aineenopettaja
Väitöskirjatutkija
Maantiede

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Eerika Virranmäki

Väitöstutkimuksessani tutkin maantieteen lukio-opetuksen muutokseen liittyviä kysymyksiä osana suomalaisten ylioppilaskirjoitusten ja yhteiskunnan digitaalistumista. Tutkimuksessani keskityn erityisesti arvioinnin muutokseen sekä maantieteen opettajien käsityksiin maantieteellisestä tiedosta, sen merkityksestä yhteiskunnassa sekä yhteydestä vaikuttavaan, tieteenalalähtöiseen tietoon (powerful disciplinary knowledge). Tarkastelen myös opetuksen käytänteitä, menetelmiä ja arviointia opettajien näkökulmasta.

Olen kiinnostunut myös laajemmin maantieteen ja biologian didaktiikasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta, erityisesti paikkatiedosta osana opetusta sekä ilmiöpohjaisesta lähestymistavasta opetukseen ja oppimiseen.

Väitöskirjatyötäni on rahoittanut Oulun yliopiston LUMA-keskus, OuLUMA.

Tutkimusaiheet

  • Maantieteen opetus
  • Ajattelutaidot maantieteessä
  • Maantieteellinen tieto
  • Vaikuttavat tieteenalalähtöinen tieto
  • Arviointi
  • Bloomin uudistettu taksonomia
  • Opettajien käsitykset
  • Digitaalistuva opetus

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Eerika.Virranmaki@oulu.fi

Vierailuosoite

Maantieteen tutkimusyksikkö
Pentti Kaiteran katu 1
Linnanmaa
90014 Oulu

Postiosoite

Maantieteen tutkimusyksikkö
PL 3000
90014 Oulun yliopisto