Elina Niemitalo-Haapola

FT
Ohjemapäällikkö

Logopedia
Humanistinen tiedekunta

Työskentelen ohjelmapäällikkönä strategisessa Noste-kehitysohjelmassa, jonka tavoitteena on kehittää Oulun yliopiston koulutusta vastaamaan 2030-luvun haasteisiin.

Aiemmin työskentelin logopedian yliopistonlehtorina ja tutkinto-ohjelmavastaavana. Opetin lapsenkielen kehitykseen ja logopediseen arviointiin sekä kuntoutukseen liittyvillä kursseilla sekä ohjasin opiskelijoiden pitämiä terapiajaksoja sekä kandidaatin ja pro gradu -tutkielmia.

Tutkimuksellisesti olen kiinnostunut kuulotiedon käsittelystä ja kuuntelutaidoista, kuunteluympäristöistä, tavoitteiden asettelusta ja vaikuttavuudesta sekä koulutuksen kehittämiseen liittyvistä teemoista.

Tutkimusaiheet

  • Kuulotiedon käsittely
  • Kuuntelutaidot
  • Tavoitteiden asettelu
  • Kuntoutuksen vaikuttavuus

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

elina.niemitalo-haapola@oulu.fi