Elina Niemitalo-Haapola

FT
Yliopistonlehtori

Logopedia
Humanistinen tiedekunta

Työskentelen logopedian yliopistonlehtorina ja tutkinto-ohjelmavastaavana. Opetan lapsenkielen kehitykseen ja logopediseen arviointiin sekä kuntoutukseen liittyvillä kursseilla. Ohjaan opiskelijoiden pitämiä terapiajaksoja sekä kandidaatin ja pro gradu -tutkielmia.  Tutkimuksellisesti olen kiinnostunut kuulotiedon käsittelystä ja kuuntelutaidoista sekä kuntoutuksen tavoitteiden asettelusta ja vaikuttavuudesta.

Tutkimusaiheet

  • Kuulotiedon käsittely
  • Kuuntelutaidot
  • Tavoitteiden asettelu
  • Kuntoutuksen vaikuttavuus

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

elina.niemitalo-haapola@oulu.fi