Emma Karjalainen

Olen tohtorikoulutettava ECM ja Hypoxia tutkimusyksikössä ja työskentelen Johanna Myllyharjun tutkimusryhmässä.

Tutkimustyöni liittyy kollageeni prolyyli hydroksylaasi isoentsyymien yksittäisten roolien tutkimiseen kollageenien synteesissä, solujen käyttäytymisessä ja kehityksessä. Työssäni käytän biokemiallisia, molekyylibiologisia ja solubiologisia menetelmiä sekä hiirimalleja.

Yhteystiedot

Sähköposti

Emma.Karjalainen@oulu.fi