Heikki Helanterä

PhD, docent
Professori, tutkimusyksikön johtaja
Evoluutiobiologia, genetiikka, ekologia

Ekologia ja genetiikka
Luonnontieteellinen tiedekunta

An anthill and a person standing next to it

SosiaaIiset vuorovaikutukset, yhteistyö ja konfliktit sekä kommunikaatio ovat läsnä kaikkialla niin eliökunnassa kuin ihmiselämässäkin. Tutkin sosiaalisen evoluution periaatteita sekä teorian että käytännön tasolla. Formica-suvun muurahaiset eli kekomuurahaiset sukulaisineen ovat tärkein tutkimuskohteeni, erityisesti niiden monikuningattaristen yhteiskuntien evoluutio, ekologia ja genetiikka. Hyödynnän tutkimuksissani genomiikan, käyttäytymistutkimuksen ja kemiallisen ekologian menetelmiä, sekä matemaattisia ja filosofisia analyyseja. Muurahaisten ja muiden sosiaalisten hyönteisten yhteiskuntien lisäksi tutkin sosiaalisuuden evoluutioa laajemmassa ns. evolutiivisten siirtymien katsannossa. Analysoimme matemaattisin ja evolutiivisin menetelmin yhteneväisyyksiä ja eroja monimutkaisten järjestelmien evoluutiossa eri tasoilla, kuten monisoluisten organismien ja hyönteisyhteiskuntien evoluutiossa. Sovellamme evoluutioteorian periaatteita yhteistyön evoluutiosta ihmisyhteiskuntien resurssien kestävän käytön ongelmiin.

Johdan myös Ötökkäakatemia-tiedeviestintäprojektia.

Tutkimusaiheet

  • Sosiaalinen evoluutio, sosiaaliset hyönteiset, genetiikka, genomiikka, käyttäytymisekologia, evoluutioteoria

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Heikki.Helantera@oulu.fi

Vierailuosoite

Linnanmaan kampus, huone B245

Postiosoite

Ekologian ja genetiikan yksikkö
PL 3000
90014 Oulun yliopisto