Ismo Tähtinen

MSc
Väitöskirjatutkija
Auringon aktiivisuus

Avaruusfysiikka ja tähtitiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

A person with a bun and beard

Toimin väitöskirjatutkijana Avaruusilmaston tutkimusryhmässä. Olen kiinnostunut Auringon globaalin magneettikentän käyttäytymisestä keskipitkällä (> 6 kuukautta) ja pitkällä (> 5 vuotta) aikavälillä. Auringon magneettikenttä ja sen synnyttävä dynamomekanismi ovat erittäin kiinnostavia tutkimuskohteita, sillä ne ovat vastuussa Auringon aktiivisuudeksi kutsuttujen ilmiöiden joukosta, joiden tunnetut vaikutukset ylettyvät aina Suomen talvisäähän asti. Väitöstutkimuksessani pyrin kvantifioimaan Auringon aktiivisuudessa havaittuja epäsymmetrioita ja hyödyntämään näitä Auringon aktiivisuusennusteissa. Työni yhdistää Auringon aktiivisuutta sekä magneettikenttää kuvaavien aineistojen analyysiä sekä Auringon magneettikentän numeerista mallintamista.

Tutkimusaiheet

  • Auringon magneettikenttä
  • Auringon aktiivisuuden epäsymmetriat
  • Auringon dynamo

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

ismo.tahtinen@oulu.fi