Kaarina Tervo-Kankare

FT
Tutkijatohtori
Matkailumaantiede

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Työskentelen maantieteen tutkimusyksikössä matkailumaantieteen tutkijatohtorina. Olen myös matkailututkimuksen dosentti (Arktinen matkailu ja muuttuva ympäristö) Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Luontoon perustuva matkailu erityisesti pohjoisilla alueilla on vahvinta osaamisaluettani.

Tutkimuksessani olen keskittynyt matkailun ja ilmastonmuutoksen sekä maailmanlaajuisen ympäristönmuutoksen suhteen tarkasteluun. Sopeutumisen ja muutoksen hillinnän kysymykset kiinnostavat minua. Tutkimukseni liittyy olennaisesti myös kestävyyteen ja ns. vastuulliseen matkailuun ja niiden edistämiseen. Muita mielenkiinnon kohteitani ovat matkailu ja aluekehitys, matkailun erilaiset toimijat ja heidän roolinsa matkailun kehittämisessä, matkailun esteettömyys sekä matkailumaantiede ja siihen liittyvä pedagogiikka.

Tutkimusaiheet

  • Kestävyys, kestävä kehitys
  • Globaali ympäristönmuutos
  • Matkailu

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Tutkijan kuva

Yhteystiedot

Sähköposti

kaarina.tervo-kankare@oulu.fi

Puhelinnumero

0503507159

Postiosoite

Maantieteen tutkimusyksikkö
PL 3000
90014 Oulun yliopisto