Katariina Parhi

Katariina Parhi

FT Katariina Parhi työskentelee tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa LIVES-projektissa (Lives over time: Birth cohort studies as a form of scientific knowledge-production, 2019-2021). Parhi keskittyy psykiatrisen epidemiologian historiaan, syntymäkohorttitutkimuksen alkuaikoihin sekä epidemiologisen tiedon tuottamiseen liittyviin eettisiin kysymyksiin. Hän väitteli vuonna 2018 aiheenaan psykopatian historia Suomessa. Parhi tutkii päätyönsä ohessa huumeiden ja huumeita käyttäneiden psykiatrisia tulkintoja 1960- ja 1970-lukujen Suomessa sekä kirjoittaa kirjaa ylilääkäri Konrad von Baghista.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Katariina.Parhi@oulu.fi

Vierailuosoite

PL 1000

Postiosoite

90014 Oulun yliopisto